Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: Institutionen för geovetenskaper.

Institutionen för geovetenskaper har verksamhet på två orter, i Uppsala och i Visby. Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling NRHU vid Institutionen för geovetenskaper är ett profilområde gällande forskning, utbildning och samverkan. Placeringen av tjänsten som projektsamordnare är på Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet NRHU.

Campus Gotland är ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. På Campus Gotland finns också Blått Centrum Gotland, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Region Gotland och länsstyrelsen i Gotland Blått Centrum Gotland. Uppsala universitet har också en fältstation på Gotland, Forskningsstationen Ar som är anpassad för laboratorieförsök på bl.a. fisk.

Anställningen är i en interdisciplinär forskargrupp som leds av Lina Mtwana Nordlund. Gruppen arbetar tvärvetenskapligt med fokus på stark hållbar utveckling av kustzonen och särskilt kopplingar mellan kusthabitat och människa. Pågående projekt fokuserar på frågor som rör Östersjön, Indiska Oceanen och Stilla havet, havsövervakning, social-ekologiska system, marina reservat, sjögräs, Blå mat, och policy. I början av 2024 startar ett fyraårigt Horizon Europe-projekt som heter BioEcoOcean - Co-Creating Transformative Pathways to Biological and Ecosystem Ocean Observations. Nordlund är projektkoordinator och vetenskaplig ledare för projektet.

Det övergripande målet med BioEcoOcean är att underlätta koordinering och samarbete för förbättrade havsobservationer med särskilt fokus på biologi och ekosystem för alla relevanta aktörer i Europa och Globalt. Arbetet kommer att ske i levande labb (kreativa plattformar) för samskapande, där alla labb har olika fokusområden. Forskningen kommer att bygga vidare på befintliga resurser, observationer och modeller och skapa nya vägar där det behövs. Det kommer att vara ett tätt samarbete med forskare, civilsamhället, förvaltare, industrin, andra EU-projekt, Global Ocean Observation System, IOC, UNESCO med flera. På Gotland kommer det vara två samskapande levande labb, ett med fokus på det övergripande målet inom BioEcoOcean och ett labb med fokus på de essentiella havsvariablerna sjögräs, fisk och evertebrater i alla delar i värdekedjan från planering till policy.

Arbetsuppgifter
Projektsamordnaren har en nyckelroll inom det fyraåriga Horizon Europe-projektet BioEcoOcean - Co-Creating Transformative Pathways to Biological and Ecosystem Ocean Observations. I rollen som projektsamordnare är en viktig uppgift att samarbeta med och avlasta projektkoordinatorn med administration, planering och utveckling, uppföljning, rapportskrivning, mötesplanering och budgetarbete i första hand inom EU-projektet men även inom andra projekt. Arbetet innebär ofta att självständigt driva och slutföra uppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar.

Typiska arbetsuppgifter är: Stöd till olika delar i verksamheten, inklusive visst stöd till BioEcoOcean partners, planering och koordinering av möten (både för mindre grupper och större vetenskapligt symposium), föra mötesanteckningar, göra researrangemang, förbereda och rapportera projekt- och gruppbudgetar med stöd av institutionens och universitetets ekonomer samt hjälpa till med ekonomisk och vetenskaplig rapportering. Även schemaläggning och salsbokningar ingår. Vidare är en viktig del att samarbeta med kommunikatören som är anställd hos vår polska konsortiepartner så att hemsidor och sociala medier är uppdaterade med de senaste forskningsresultaten och vetenskapliga evenemang, etcetera. Arbetet kommer att innebära en del resande inom Europa. Syftet med den här anställningen är främst att vara en administrativ stödfunktion, men när det finns utrymme även att vara behjälplig med forskningsrelaterade arbetsuppgifter. Dessa uppgifter kan handla om att tillsammans med forskare samla in data genom kvantitativa och kvalitativa metoder, att sammanställa data och att bidra i analysen av dessa. Beroende på hur projekten utvecklas kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid.


Kvalifikationskrav
Examen på kandidat- eller masternivå inom för tjänsten relevant område såsom till exempel miljövetenskap, hållbar utveckling och/eller fokus på hav och miljöövervakning. Dokumenterade erfarenheter av projektsamordning och administration, av arbete i forskningsmiljö eller motsvarande samt av rapportskrivning. Förmåga att kunna ta egna initiativ, arbeta resultatinriktat, konstruktivt lösa problem samt god samarbetsförmåga och god organisatorisk förmåga. Mycket god datorvana är ett krav. Hög kommunikativ kompetens och mycket goda språkkunskaper i tal och skrift i engelska är nödvändiga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Doktorsexamen i miljövetenskap, hållbar utveckling och/eller med fokus på hav och miljöövervakning eller motsvarande examen inom liknande område är särskilt meriterande. Andra önskvärda eller meriterande kvalifikationer är erfarenhet av tvärvetenskapliga arbetssätt. Kunskap om eller erfarenheter av arbete med frågor som rör akvatiska miljöer, havsobservationer, miljöövervakning och havsförvaltning. Erfarenheter av fältarbete i havet, enkätundersökningar och/eller intervjumetodik. Erfarenhet av arbete med tvärvetenskapliga angreppssätt och användning av konceptuella och analytiska ramverk. Erfarenhet av databearbetning och kunskap i statistik, modellering och analytisk förmåga samt bevisad kreativitet och förmåga att samarbeta både inom och utanför akademin.

Fullgoda språkkunskaper i tal och skrift i svenska. Erfarenhet av att ordna och planera möten och konferenser. Körkort för bil. Erfarenhet av administrativa system på universitet. Erfarenhet av arbete med EU-projekt är särskilt meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev på högst 700 ord som kärnfullt beskriver dina motiv för att söka tjänsten och hur du ser att du och dina kunskaper och erfarenheter kan bidra till att stärka forskargruppen och konsortiet. Ansökan  som ska även redovisa att kvalifikationskraven är uppfyllda samt övriga meriterande och andra relevanta kunskaper, färdigheter och intressen. Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av relevanta examina, intyg och andra dokument såsom rekommendationsbrev, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Lina Mtwana Nordlund, lina.mtwana.nordlund@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2023, UFV-PA 2023/3874.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3874
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2023-10-23
Sista ansökningsdag 2023-11-20

Tillbaka till lediga jobb