Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 270 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 55 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och
undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta val legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makt över urvalsprocesserna. Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar således frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation, avseende såväl kognitiva som normativa innehåll.

Arbetsuppgifter
För denna doktorandanställning välkomnas ansökningar som behandlar didaktiska frågor (från förskola till högre utbildning) inom de forskningsområden som finns representerade vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Denna forskning handlar bland annat om studier om undervisning i förskolan och undervisning i matematik, svenska, naturkunskap, samhällskunskap och historia på olika stadier. Forskningen omfattar studier om undervisningstraditioner, hållbar utveckling i olika undervisningspraktiker, komparativa studier inom lärande och undervisning, aspekter av barns och ungas språkliga praktiker som t ex läs- och skrivutveckling samt andraspråksutveckling. För mera detaljerad information om dessa områden, se http://edu.uu.se/forskning/didaktik.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid, huvudsakligen vara på plats i Uppsala och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i didaktik vid Uppsala universitet är den som har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit, och som bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Språkkunskaper i svenska utgör inte ett krav för anställning, men den sökande förväntas lära sig svenska och väl behärska talad och skriven engelska.

Ansökningshandlingarna läggs upp elektroniskt och skall omfatta ifylld ansökningsblankett https://uadm.uu.se/digitalAssets/81/a_81626-f_ansokan_forskarniva.pdf, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara översatta till svenska eller engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. https://regler.uu.se/?languageId=3

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://mp.uu.se/sv/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap/studieplaner

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen: Maria Rasmusson, maria.rasmusson@edu.uu.se, tel. 018-471 2433. Biträdande prefekt professor Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2023, UFV-PA 2023/3872.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3872
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-26
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb