Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Tidsbegränsad heltidsanställning på ett år med tillträde snarast eller enl överenskommelse

Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet erbjuder en innovativ och internationell forskningsmiljö som kan ta sig an tekniska och samhälleliga utmaningar både nu och i framtiden. Institutionen rymmer åtta forskningsavdelningar, inklusive Myfab, infrastrukturen för renrumsbaserad forskning.  

Vid avdelningen för tillämpad materialvetenskap bedrivs forskning inom områdena hållbara och medicinska material samt materialanalystekniker. En nyckelteknik inom materialanalys är elektronmikroskopi.

Elektronmikroskopigruppen har utvecklat tekniker för att analysera energimaterial, mjuka material och material för medicinska tillämpningar med målet att korrelera den lokala och elektroniska strukturen samt den kemiska sammansättningen med materialets egenskaper. Gruppen har utvecklat metoder inom elektronspektroskopi, 3D-elektrontomografi och nano-strukturering som ska vidareutvecklas i projektet. Simulations- och statistiska metoder används för att tolka och utvärdera experimentella data.

Forskningsprojekt
Projektet är inriktat mot att utveckla resurseffektivare batterikoncept med högre energilagringstäthet genom att skapa nya och optimala elektrolyter för ”solid-state” batterier med hjälp av experimentella försök och analys i atomskala.

Projektet genomförs i samarbete med programmet för strukturkemi vid institutionen för  kemi – Ångström som också är värd för Sveriges största akademiska batteriforskningsmiljö, Ångström Advanced Battery Centre. Projektet syftar till att utveckla framstående batterimaterial som används av och utvecklas av batterigruppen inom programmet för strukturkemi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att analysera ”solid-state” batteristrukturer med hjälp av avancerade TEM-tekniker för avbildning, diffraktion och spektroskopi. Fokus ligger på elektrolytmaterial bestående av keramik och polymerer. Batterikomponenter analyseras i "in-operando" experiment i TEM.

Utöver forskning, kan komma att ingå viss medverkan i handledning av doktorander och projektstudenter,  kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar och presentationer vid internationella konferenser, samt att medverk   i undervisning och bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.

Kvalifikationskrav
För denna anställning krävs en doktorsexamen i teknisk fysik, materialvetenskap, kemi, nanoteknik eller motsvarande utbildning i angränsande område. Vi kräver flerårig kompetens och erfarenhet inom transmissionselektronmikroskopi (TEM) med särskild kompetens inom 1) kvantitativ elektronmikroskopi, 2) aberrationskorrigerad TEM.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom batteriforskning. Dokumenterad kunskap och erfarenhet av elektronenergiförlustspektroskopi (EELS) samt förmåga att utveckla EM tekniker.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du måste vara självgående, ha förmåga att leda och driva projekt och kunna samarbeta med andra forskare. Det är viktigt att du är pedagogisk, strukturerad och att du kan arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Särskild vikt kommer att läggas vid  förmåga att publicera vetenskapliga arbeten i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

  • Ett kort brev som beskriver dig själv och varför just du är lämplig för denna tjänst
  • CV (max. 2 sidor)
  • Publikationslista
  • Kopia av din doktorsexamen
  • Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Vi kommer under ansökningstiden att löpande läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 1 år.  Omfattningen är 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Klaus Leifer (klaus.leifer@angstrom.uu.se)  

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2023, UFV-PA 2023/3848.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3848
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-01
Sista ansökningsdag 2023-12-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb