Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 150 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.

Kom och jobba med oss!
Tjänsten kommer att vara på avdelningen för signaler och system, vid institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen för signaler och system samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!

Forskningsprojekt
Elektrifiering är avgörande för en framgångsrik omställning till ett hållbart, fossilfritt samhälle. Kapacitetsflaskhalsar i elnätet hotar dock att bromsa omställningen till ett mer hållbart energisystem. Detta projekt syftar till att bidra till utvecklingen av smarta, säkra och hållbara energigemenskaper, delvis genom att utveckla ett ramverk för mikronätskontroll baserat på verklighetsbaserade lastmodeller tillsammans med maskininlärningsmetoder. Det föreslagna metoder kommer att demonstreras på ett mobilitetshus i Uppsala som heter Dansmästaren. Fastigheten är en testbädd för forskning om smart elfordonsladdning och energihantering. I tjänsten ingår även ett nära samarbete med en ny doktorand vid Avdelningen för elektricitetslära. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med industriella partners som Volvo Cars, CEVT, E.ON och Vattenfall.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik ger ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att genomföra forskning inom datasäkerhet och privacy inom maskininlärning med tillämpningar i energiflexibilitetstjänster. Doktoranden kommer att utveckla säkra, distribuerade maskininlärningsmetoder (t.ex. baserad på federerad inlärning, differentiell privacy, och homomorf kryptering) för inlärning av produktions- och förbrukningsmodeller för mikronät och energigemenskaper. I arbetsuppgifterna ingår även implementering och utvärdering av metoderna i en testbädd (Dansmästaren) baserad på modeller och datainsamlingsgränssnitt som utvecklas i samarbete med avdelningen för elektricitetslära.

I arbetet som doktorand ingår att skriva vetenskapliga publikationer samt presentera sina forskningsresultat muntligt i olika sammanhang såsom vid projektgruppsmöten och internationella konferenser. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Undervisning och annat institutionsarbete utgör max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

  • Civilingenjörsexamen i elektroteknik, informationsteknik, datavetenskap, teknisk fysik eller liknande.
  • Specialisering inom systemteknik (signalehandling och reglerteknik), maskininlärning, eller beräkningsvetenskap.
  • Kunskaper inom programmering i Python och C/C++.
  • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
  • Personliga egenskaper som stark motivation, god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga med andra forskare. Du ska vara fokuserad, strukturerad och kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Det är meriterande att den sökande har

  • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
  • Praktisk erfarenhet av experiment och labbarbete.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Roland Hostletter, roland.hostettler@angstrom.uu.se och Valeria Castellucci, valeria.castellucci@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 december, 2023, UFV-PA 2023/3862.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3862
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-19
Sista ansökningsdag 2023-12-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb