Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Doktorand i fysik med inriktning mot fotonmateriainteraktion

"SPIDoc's – The next generation MS SPIDoc's" finansieras inom Marie Skÿodowska-Curie Actions, sammansatt av 7 bidragsmottagare och 8 associerade partners i 8 länder, inom akademin och näringslivet. SPIDocs projektet kommer att tillämpa banbrytande teknologier, som inbyggd masspektrometri (MS), röntgenstrålar för enkelpartikelavbildning (SPI) och molekyldynamiksimuleringar för att förstå dynamiken hos biomolekyler. Varje SPIDocs doktorand kommer att under en eller flera perioder utstationeras på andra orter inom nätverket, vilket möjliggör ett internationellt och tvärvetenskapligt utbyte. Doktoranderna kommer att få vetenskaplig utbildning som spänner från teori, instrumentutveckling. De kommer även att utbildas inom datahantering. Det vetenskapliga utbildningsprogrammet kommer att kompletteras med stöd för doktorandernas karriär och personlig utveckling. Läs mer: https://www.ms-spidoc.eu/spidocs/

Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelade på nio avdelningar. Institutionen ligger i Ångströmlaboratoriet och sysselsätter närmare 400 personer, varav 100 doktorander. Den erbjuder en bred fysikläroplan för grund- och doktorander, deltagande i nationellt och internationellt ledande projekt för forskare och möjligheter till partnerskap med industrin och olika uppsökande verksamhet. Läs mer på www.physics.uu.se

Avdelningen för röntgen fysik är världsledande när det gäller användningen av avancerade spektroskopimetoder. Detta placerar oss i framkant i studier på atomnivå av atomer, molekyler och kondenserad materia. I denna avdelning ingår forskningsprogrammet kemisk och biomolekylär fysik, som värd för projektet har ett särskilt fokus på de grundläggande egenskaperna och ultrasnabba processerna i atomer, molekyler, kemiska system och proteiner. Med röntgenspridning och spektroskopi avslöjar vi hur elektroner och kärnor rör sig och interagerar.

Om projektet
De nya högenintensiva kortpulsiga röntgenkällor som sedan 10 år finns tillgängliga, röntgenlasrar, har öppnat upp för SPI med hjälp av röntgen. Att eliminera behovet av kristalliserade prover möjliggör studier av molekylstrukturer som tidigare varit svåra eller omöjliga att bestämma. Även om denna teknik redan visar ett betydande framsteg, måste vissa hinder övervinnas innan SPI kan nå sin fulla potential. Ett sådant problem är att bestämma provets rumsliga orientering vid tidpunkten för röntgeninteraktion. Simuleringar har förutspått att orienteringen av proteinet vid det ögonblick då det exponeras för röntgenpulsen kan bestämmas genom att kartlägga fördelningen av de utstötta jonerna när provet genomgår en Coulomb-explosion efter den intensiva joniseringen. Genom att mäta joner från det fragmenterade provet bör orienteringen av originalprovet vara möjlig att bestämma. Kunskap om orienteringen har tidigare visat sig vara till stor fördel vid rekonstruktionen av den ursprungliga strukturen. Denna idé har potential att utvecklas till ett avgörande verktyg för orienteringshämtning i enpartikelavbildningsexperiment, men för att den ska lyckas behöver vi göra ytterligare studier, både experimentellt och med hjälp av simuleringar. Detta projekt fokuserar på simuleringarna, med målet att besvara frågor som: "Vilket är förhållandet mellan reproducerbarheten av jonfördelningskartorna och proteinets struktur?", "Kan vi bestämma strukturen för den ursprungliga molekylen baserat på informationen i explosionen?”.

Som doktorand kommer du att studera den röntgeninducerade explosionsdynamiken hos biomolekyler med hjälp av klassisk molekyldynamik och kvantmekanik. Jonfördelningskartorna kommer i nästa steg att analyseras för att återvinna information om den ursprungliga molekylens struktur. Detta kommer att göras med hjälp av maskininlärningsalgoritmer och kombineras med andra typer av data, såsom aminosyrasekvensen, diffraktionsbilden och jonspektra.

Arbetsuppgifter
Den studerande ska i första hand inrikta sig på forskarutbildning, men andra arbetsuppgifter relaterade till undervisning och administrativt arbete kan vara inblandade, upp till högst 20 % av tiden. Information om forskarutbildning, behörighetskrav och antagningsregler finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Detta projekt inkluderar ytterligare utstationering inom SPIDocs-konsortiet vid DESY i Hamburg. Ytterligare korta besök kommer att arrangeras i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser, i regelbundna projektmöten och specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. En viss mängd resor förutses i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationskrav
För att följa MSCA-programmets mobilitetsregel är du berättigad om du inte har bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet som arbete eller studier, i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna omedelbart före rekryteringsdatumet.

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng inom relevant område såsom fysik, kemi eller materialvetenskap, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver mobilitetsregeln är du berättigad till SPIDocs program, om du inte redan har en doktorsexamen vid rekryteringsdatumet. Om du framgångsrikt har försvarat din doktorsavhandling men som ännu inte formellt har avlagt doktorsexamen, anses du inte vara behörig.

Flytande engelska i både tal och skrift är en förutsättning.

Ansökan
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter och varför du är intresserad av anställningen (max 2 sidor).
  • Ett CV som innehåller din utbildning och andra kvalifikationer; språkintyg
  • Färdighetsprov, om erhållet; intyg om prov, examina och betyg, examensbevis; en kopia av examensarbetet eller motsvarande, publicerade artiklar om det är relevant.
  • Kandidater uppmuntras att ge rekommendationsbrev eller kontaktinformation till två referenspersoner. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Carl Caleman, carl.caleman@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 november, UFV-PA 2023/3826.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3826
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-01
Sista ansökningsdag 2023-11-27

Tillbaka till lediga jobb