Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Institutionen för Elektroteknik
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 150 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Signaler och system, vid institutionen för Elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett doktorandnätverk och en mängd spännande projekt. Avdelningen för Signaler och system samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden tillsammans med oss!

Forskningsprojekt
Tack vare förbättrad tillgång till prisvärda, uppkopplade sensorer ökar tillgängligheten till stora mängder mätdata från storskaliga tillämpningar. Tyvärr finns det dock en rad utmaningar vid bearbetning av dessa data. Exempelvis ska datasäkerheten garanters och det ska säkerställas att databehandling sker på ett sätt som tar hänsyn till sensorernas begränsade resurser såsom energitillgångar, beräkningskraft eller uppkoppling. Målet i det här projektet är att lösa denna utmaning genom att utveckla maskininlärningsmetoder för spatio-temporala system som är medvetna om och tar hänsyn till dessa begränsningar. Detta åstadkoms med hjälp av federerad inlärning i kombination med sekventiella Bayesianska skattningsmetoder.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att genomföra grund- och tillämpad forskning inom sensorfusion. Särskild fokus kommer att ligga på utveckling och analys av federerade inferensmetoder för dynamiska system, exempelvis baserad på tekniker som federated learning eller Kalman filtrering och sequential Monte Carlo. Arbetsuppgifterna innehåller även implementering av algoritmer i Python och C/C++ samt samarbete med industriparter.

I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annan institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

 • Civilingenjörsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom teknisk fysik, elektroteknik, datateknik, eller informationsteknologi.
 • Specialisering inom systemteknik (signalbehandling och reglerteknik), maskininlärning, eller beräkningsvetenskap.
 • Stark bakgrund inom tillämpad matematik med fokus på stokastiska processer, tidsserieanalys, och statistiska skattningsmetoder .
 • Baskunskaper inom programmering i Python och C/C++.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God samarbets- och kommunikationsförmåga. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Meriterande

 • Muntliga och skriftliga kunskaper i svenska

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan
Ansökan ska innehålla:

 • En kort beskrivning om dig själv och dina forskningsintressen,
 • ditt CV,
 • kopior av examensbevis och betyg,
 • uppgifter om minst två referenspersoner,
 • övriga handlingar som du önskar åberopa.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Roland Hostettler, e-mail: roland.hostettler@angstrom.uu.se, tel.: 018-471 3265 eller Professor Subhrakanti Dey, e-mail: subhrakanti.dey@angstrom.uu.se, tel.: 018-471 7059.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november, 2023, UFV-PA 2023/3830.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3830
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-19
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb