Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Vill du arbeta som doktorand med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga och förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand i meteorologi med fokus på flöden och extrema situationer i komplex terräng till havs på Uppsala universitet, Campus Gotland.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. Läs mer på Geovetenskaper.

Enheten för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom planering, projektering samt optimering av vindkraft och hållbar energiomställning. Verksamheten omfattar undervisning, forskning och samverkansprojekt. Utbildningen består av undervisning på campus och fristående kurser på distans, på grundläggande- och avancerad nivå inom vindkraftprojektering och hållbar energiomställning. Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt med aktörer inom akademi, offentlig sektor och industrin. Idag omfattar verksamheten cirka 25 personer med teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens. Anställningen avser att stärka verksamhetens utveckling. Hos oss kommer du till en trevlig arbetsplats i en unik miljö. Avdelningen kommer att växa ytterligare med sex doktorander inom vindkraftsområdet varav detta är en av dessa sex tjänster. Avdelningen kommer att växa ytterligare med sex doktorander inom vindkraftsområdet varav detta är en av dessa sex tjänster. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och företaget Enercon med kontor i Bremen, Tyskland.

Avdelningen Vindenergi finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på avdelningens webbplats. 

Om företaget ENERCON
ENERCON har varit en av de teknikledande aktörerna inom vindkraftsindustrin i över 30 år. Företaget var den första tillverkaren av vindturbiner som förlitade sig på ett växellöst drivkoncept, vilket är karakteristiskt för alla ENERCON-vindturbiner. ENERCON är också en pionjär inom områden som rotorbladsdesign, kontroll och nätanslutningsteknik. ENERCON har upprepade gånger visat sin innovativa styrka med ett stort antal nya tekniska lösningar.

Med en marknadsandel på 32 % av installerad effekt i Tyskland, 12 % i Europa och 2 % i världen för 2022 är ENERCON en av de ledande tillverkarna av omvandlare för vindkraft i världen. Inom forskning och utveckling arbetar ingenjörer och tekniker från samtliga områden inom utveckling av omvandlare för vindkraft. Läs mer här: www.enercon.de

Arbetsuppgifter
Projektet är en del av ett stort internationellt akademiskt samarbetsnätverk inom Marie Curie och projektet Atmospheric Physics and Turbulence for Wind Energy (AptWind). Doktorandnätverket AptWind erbjuder utbildning för en ny kreativ, entreprenöriell och innovativ industriorienterad akademisk generation. En generation som kan möta nuvarande och framtida utmaningar vid forskningsfronten inom atmosfärisk flödesfysik och turbulens för vindkraftstillämpningar.  Dessa utbildade doktorandkandidater kommer att kunna omvandla kunskap och idéer till nya produkter och tjänster för ekonomisk- och samhällsrelevant nytta. AptWind finansieras av Horizon Europe genom bidragsnummer 101119550, för mer information besök www.aptwind.eu

Som doktorand inom AptWind kommer du att vara en av 15 doktorander i ett stort internationellt konsortium som samlar de främsta akademiska och industriella aktörerna inom området. Detta kommer att ge en utmärkt plattform för en framtida karriär inom den akademiska världen eller industrin.

Trender som större vindkraftsparker och större vindkraftsrotorer kräver högpresterande modeller som t.ex. large eddy simulations (LES) för att förutsäga och förstå de underliggande aerodynamiska och meteorologiska fenomenen. Inom detta doktorandprojekt kommer du att ingå i en forskargrupp som fokuserar på strömningsmekanik kring enskilda vindkraftverk och hela vindkraftparker. Projektet handlar om utveckling av nya modelleringsmöjligheter för en etablerad numerisk modell.

Projektets huvudfokus är att utveckla modelleringstekniker för att fånga den mest relevanta fysiken för att reproducera belastningar som syftar till att minska antalet CFD-körningar. Detta skulle kunna uppnås genom att kombinera LES som ett verktyg för att bedöma normala och extrema arbetsförhållanden för vindkraftverk placerade i komplex terräng i kombination med utnyttjande av maskininlärning. Målet är att identifiera kopplingen mellan parametrar i miljön såsom vindhastighet, gränsskiktets höjd, atmosfärisk skiktning, etc. och de omedelbara/extrema förhållandena i samband med stora belastningar. Modellering med reducerad ordning med hjälp av maskininlärning och statistisk analys kommer att utvecklas för att uppnå ett genomförbart tillvägagångssätt som kan bedöma de belastningar som en turbin utsätts för under sin livstid.

I detta specifika doktorandprojekt kommer du att vara inskriven som doktorand vid Uppsala universitet i nära samarbete med företaget Enercon. Anställningen är placerad på Campus Gotland i Visby. Under de fyra åren kommer doktoranden att ha en extern forskningsvistelse på 18 månader vid företaget Enercon i Bremen, Tyskland.

Därtill kommer AptWind att möjliggöra ett antal utbildningsevenemang spridda över Europa relaterade till detta forskningsprojekt.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

avlagt examen på avancerad nivå inom meteorologi, fysik, teknik eller närliggande område, eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kunskaper inom strömningsmekanik, turbulens och numeriska metoder samt erfarenhet av att använda avancerade CFD-verktyg och programmering i objektorienterade språk är ett krav. Vi ser att du som söker tjänsten är självgående, flexibel, prestationsorienterad och besitter en hög samarbetsförmåga.

Därtill behöver kandidaten uppfylla följande specifika krav från AptWind konsortium;

Den sökande ska inte ha bott mer än 12 månader (1 år) under de senaste 36 månaderna (3 åren) i det land där universitetet är beläget, i detta fall Sverige. Den sökande ska tillbringa minst 18 månader i företaget, i detta fall Enercon, Bremen, Tyskland. Den sökande kommer att behöva resa för konferenser och utbildningar runt om i Europa.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Sökande uppmuntras att lyfta fram följande meriterande färdigheter:

Erfarenhet av utveckling av avancerade CFD-verktyg (Computational Fluid Dynamics), särskilt med hjälp av OpenFOAM-verktyget. Gränsskiktsmeteorologi Maskininlärning

Vidare är det meriterande om sökande har akademisk och/eller industriell erfarenhet inom vindkraftsområdet. Det är därför viktigt att påpeka att kandidaten bör känna sig bekväm med att arbeta både i akademiska och i industriella arbetsgrupper

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver den sökande och hens kvalifikationer. Den ska också innehålla CV, kopior av examensbevis och certifikat, avhandlingar och publikationer. Vi uppmuntrar dig att lämna uppgifter om referenspersoner och/eller bifoga ett rekommendationsbrev. Ansökan för denna tjänst kommer att behandlas av Uppsala universitet och AptWind konsortium.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, Marie Sklodowska-Curie Horizon Europe. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby Gotland

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor och Enhetschef för vindenergi Stefan Ivanell, stefan.ivanell@geo.uu.se or +4618-471 83 60

Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2023, UFV-PA 2023/3824.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3824
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-20
Sista ansökningsdag 2023-11-24

Tillbaka till lediga jobb