Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Doktorandtjänst i Meteorologi med fokus på avancerad vindmodellering över land.

Vill du arbeta som doktorand med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga och förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Doktorandtjänst i Meteorologi med fokus på avancerad vindmodellering över land på Uppsala universitet, Gotland.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. Läs mer på Geovetenskaper.https://www.geo.uu.se/

Enheten för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom planering, projektering samt optimering av vindkraft och hållbar energiomställning.

Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt med aktörer inom akademi, offentlig sektor och industrin. Idag omfattar verksamheten cirka 25 personer med teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens. 

Avdelningen kommer att växa ytterligare med sex doktorander inom vindkraftsområdet varav detta är en av dessa sex tjänster. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och företaget OX2 i  Stockholm, Sverige.

Avdelningen Vindenergi finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på avdelningens webbplats. 
https://www.geo.uu.se/forskning/vindenergi/

Om företaget OX2
OX2 är en fullt integrerad leverantör av lösningar av förnybar energi i stor skala. Vi är ett internationellt multitekniskt företag som samlar de skarpaste hjärnorna och de mest ambitiösa lagspelarna för att ta itu med vår tids avgörande utmaning: övergången från fossila bränslen till ren energi, den större övergången till ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi. Läs mer här: www.ox2.com

Arbetsuppgifter
Detta projekt är  en del av ett stort internationellt akademiskt samarbetsnätverk inom Marie Curie och  projektet Atmospheric Physics and Turbulence for Wind Energy (AptWind). AptWind är ett utbildningsnätverk med målet att förbereda nästa generations experter inom vindenergiområdet, som kommer att ta ledande positioner inom antingen industri eller akademiska institutioner. AptWind är ett doktorandnätverk som tillhandahåller utbildning för en ny kreativ, entreprenöriell och innovativ industriorienterad akademisk generation som är benägen att möta nuvarande och framtida utmaningar vid frontlinjen för forskning inom atmosfärisk strömningsmekanik och turbulens för vindenergitillämpningar, där den utbildade doktoranden kommer att kunna omvandla kunskap och idéer till nya produkter och tjänster för ekonomisk och social nytta. AptWind finansieras av Horizon Europe genom bidragsnummer 101119550. För mer information besök www.aptwind.eu

Som doktorand inom AptWind kommer du att vara en av 15 doktorander i ett stort internationellt konsortium som samlar de viktigaste akademiska och industriella aktörerna inom området. Detta kommer att ge en utmärkt plattform för en framtida karriär inom akademin eller industrin. Doktoranden kommer att få möjlighet att delta i olika utbildningsevenemang och konferenser över hela Europa, speciellt förberedda av AptWind-konsortiet för att ge djupgående kunskaper om olika aspekter av vindenergiområdet, allt från grunder till toppmodern teknik som CFD modellering, turbulens, meteorologi, lastberäkning, fjärrmätningar, artificiell intelligens med mera. Nätverksevenemang kommer också att äga rum med ett industriellt perspektiv och för att uppmuntra teknisk innovation. Detta kompletteras med evenemang för att ge vägledning i hanteringen av doktorsexamen, karriärutveckling, balans mellan liv och arbete och mindfulness.


Fokus för detta projekt är utvärderingen av modelleringsval som används vid utvärdering av vindresurser. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att utvärdera konsekvenserna av noggrannheten av representationen av turbulensflödet och rotorlaster som härrör från de olika komplexitetsnivåer som används i modelleringsuppsättningarna för att simulera atmosfäriska flöden över olika typer av terräng. Olika grader av sofistikering för att representera a) särdragen i skogslandskap och b) flödesdynamiken på grund av atmosfärens skiktning, allt från toppmoderna till de enklaste modellerna och inklusive de som vanligtvis används vid bedömning av vindresurser. Detta kommer att göra det möjligt att undersöka och informera vind-industrin om variationerna i vindmodelleringsnoggrannhet samt de potentiella konsekvenserna vid bedömningen av turbin- och parkprestanda.

Tjänsten är placerad på Campus Gotland (Visby). Inom de 4 åren kommer doktoranden att ha en extern forskarvistelse på 18 månader vid OX2 Stockholm, Sverige. Doktoranden kommer att handledas gemensamt av akademi och industri.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

avlagt examen på avancerad nivå inom meteorologi, fysik, teknik, eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande.

Kunskaper inom strömningsmekanik, turbulens och numeriska metoder är ett krav. Vi ser  att du som söker anställningen är självgående, flexibel, prestationsorienterad och besitter en hög samarbetsförmåga.

Därtill behöver kandidaten uppfylla följande specifika krav från AptWind konsortium;

Den sökande ska inte ha bott mer än 12 månader (1 år) under de senaste 36 månaderna (3 åren) i det land där universitetet är beläget, i detta fall Sverige. Den sökande ska tillbringa minst 18 månader i företaget, i detta fall OX2 Stockholm, Sverige Den sökande kommer att behöva resa för konferenser och utbildningar runt om i Europa.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av att använda avancerade CFD-verktyg och programmering i objektorienterade språk samt utveckling av numeriska verktyg i OpenFOAM är meriterande. Vidare är det meriterande om sökande har akademisk och/eller industriell erfarenhet inom vindkraftsområdet.

Ansökan för denna tjänst kommer att behandlas av Uppsala universitet och AptWind konsortium.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, Marie Sklodowska-Curie Horizon Europe. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby Gotland

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor och Enhetschef för vindenergi Stefan Ivanell, stefan.ivanell@geo.uu.se or +4618-471 83 60

Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2023, UFV-PA 2023/3821.

Om Campus Gotland: Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3821
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-20
Sista ansökningsdag 2023-11-24

Tillbaka till lediga jobb