Uppsala universitet, Inst. för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

Doktorandplats - Organoid-baserade studier av bakterieinfektion i tarmslemhinnan

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Vid IMBIM bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Projektbeskrivning
Vi söker en högt motiverad person med förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra grupper. Kandidaten bör ha ett starkt intresse av att bedriva forskarstudier inom infektionsbiologi med särskilt fokus på bakteriella tarminfektioner och bakterie – värdcellsamspel. Tjänsten är en av tolv forskarutbildningsplatser inom doktorandnätverket “SurfEx - Epithelial Exchange Surfaces: From organizing principles to ex vivo disease models of the gatekeepers of the body” (https://surfex-project.eu/). Doktorandnätverket finansieras av Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions.

SurfEx:s övergripande syfte är att knyta samman akademiska och industriella partners inom Europa med en gemensam ambition att förklara hur epiteliala vävnader kan fungera som både effektiva upptagsytor, men samtidigt som biologiska barriärer. Nätverket inkluderar nio forskningsgrupper som använder en bred parlör av experimentella modellsystem, allt från små modellorganismer till organoider och så kallade organs-on-a-chip. Doktoranden i det här specifika delprojektet kommer att knytas till forskningsgrupp Sellin (www.sellinlab.se) vid Uppsala Universitet. Doktorandprojektet syftar till att förklara tarmepitelets motståndskraft mot bakteriella infektioner såsom de orsakade av Salmonella och Shigella. Projektet baseras på grupp Sellins utveckling av tarm-organoider från olika delar av det mänskliga tarmsystemet, samt realtidsmikroskopimetoder för att studera hur invasiva Salmonella- och Shigella-bakterier attackerar epitelcellsytan. Genom att kombinera sådana mikroskopianalyser med metoder för att manipulera och karaktärisera epitelytans strukturella och biokemiska sammansättning, ämnar vi förklara vilka egenskaper hos tarmepitelet som leder till en svag, respektive stark, barriärfunktion mot aggressiva bakterieangrepp. Mer detaljerad information om projektet och övriga delar av SurfEx återfinns här: https://surfex-project.eu/surfex-projects/dc6/.

Nyligen publicerade vetenskapliga artiklar från grupp Sellin som det planerade arbetet vilar på återfinns här:

van Rijn &Eriksson et al 2022 - https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.00022-22

Samperio Ventayol et al 2021 - https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2013963118

Geiser et al 2021 - https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.02684-20

Kvalifikationer
Personen vi söker skall ha en akademisk examen på magisternivå eller motsvarande inom biomedicin, molekylärbiologi, mikrobiologi, eller liknande område, och därmed en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap inom dessa ämnen. Tidigare erfarenhet av arbete med bakterier, cellkulturapplikationer och/eller mikroskopi uppvisas genom genomfört masterprojekt eller annan typ av projektarbete.

God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Personen förväntas ta egna initiativ och driva projektet framåt, men även samverka med övriga grupper i nätverket. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom analytisk förmåga, initiativkraft, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Obs: Detta MSCA-doktorandnätverk har som en målsättning att öka mobiliteten inom EU. För att vara anställningsbar är ett krav att kandidaten har varit verksam i Sverige maximalt 12 av de senaste 36 månaderna innan sista ansökningsdatum.

Bedömning sker enligt följande kriterier
uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara forskarutbildningen och att bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på Medicin och farmaci - Uppsala universitet (uu.se).

Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Sellin, mikael.sellin@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 november 2023, UFV-PA 2023/3716

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3716
Kontakt
  • Universitetslektor Mikael Sellin, mikael.sellin@imbim.uu.se
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-12
Sista ansökningsdag 2023-11-22

Tillbaka till lediga jobb