Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik
vid avdelningen för tillämpad mekanik, institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet

Bli en av oss!
Vid institutionen för materialvetenskap arbetar vi med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och annat som förbättrar levnadsvillkor för människor. Hos oss arbetar dedikerade och kunniga medarbetare som tillsammans leder forskning och utveckling i ett flertal olika områden. Vi har åtta avdelningar vid institutionen. Dessa är: fasta tillståndets fysik, medicinsk teknik, mikrosystemteknik, nanoteknologi och funktionella material, solcellsteknik, tillämpad materialvetenskap, tillämpad mekanik samt Myfab - infrastruktur för renrumsbaserad forskning.

Möt några av våra forskare här

Avdelningen för tillämpad mekanik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till lastbärande material och konstruktioner och bygger både på experimentella undersökningar och numerisk modellering. Syftet är att kunna designa material och komponenter med bättre mekanisk prestanda.

Om projektet
Med väteförsprödning avses ett scenario där väte tränger in i metalliska material, interagerar med mikrostrukturen och försämrar de mekaniska egenskaperna. Det utgör ett betydande hot mot säkerheten hos strukturer för transport och lagring av vätgas.

Du arbetar i ett gemensamt nordiskt vätgasforskningsprojekt med titeln "Material and Structural Integrity Assessment for Safe Nordic Hydrogen Transportation Infrastructure (MatHias)". Projektet syftar till att underlätta utvecklingen av vätgastransportledningar i de så kallade Nordic Hydrogen Valleys, genom att öka förståelsen för väteförsprödning i rörledningsstål och ge vägledning för materialval av stål. MatHias-projektet består av fem arbetspaket som täcker materialprovning och karakterisering, teoretisk förståelse av väteförsprödning samt tekniska tillämpningar. Våra projektpartners inkluderar forskningsorganisationer och industriföretag i Sverige, Norge och Finland. Genom att arbeta i detta projekt bygger du upp forskningskompetens inom solidmekanik och materialvetenskap, får en omfattande förståelse för väte samt utvecklar ett forskningsnätverk med framstående forskare inom området och med industrin, vilket är till stor nytta för din framtida karriär.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket även innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

När du antas till forskarstudier erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala Universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Inom din forskning utvecklar du teoretiska modeller för att tolka experimentella data och för att avslöja den underliggande mekanismen för väteförsprödning i rörledningsstål. Modellerna utvecklas baserat på materialprovning och mikrostrukturella karakteriseringsdata, t.ex. EBSD och KAM-kartor, som tillhandahålls av en doktorand som arbetar i Finland; modellerna fungerar som ett verktyg för att kalibrera ingångsparametrar för en storskalig teknisk felbedömningsmodell som utvecklats av en annan doktorand i Norge. Du samarbetar nära med dessa individer för spännande forskningsresultat! Detta gör det möjligt för dig att verifiera dina teoretiska modeller mot experimentella data och se deras omedelbara tillämpning i teknisk praxis. Du förväntas publicera dina forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och presentera dem vid nationella/internationella konferenser.

Du använder teorier om kristallplasticitet och brottmekanik för att studera väteförsprödning på nano- och mikroskalor.

 • Du implementerar en termiskt kopplad och väteinformerad diskret dislokationsdynamikmodell för att studera vätepåverkan på dislokationsaktiviteter och göra jämförelser med TEM-observationer.
 • Du utvecklar en finit element-modell för kristallplasticitet på kontinuumnivå för att klargöra vätgasens inverkan på plasticitet i mikroskala och göra jämförelser med EBSD-data.
 • Du underlättar utvecklingen av prediktiva modeller för teknisk felbedömning av vätgastransportrörledningar, genom att tillhandahålla en mikromekanisk grund och identifiering av parametrar.

Kvalifikationskrav
Masterexamen eller motsvarande inom ett av följande områden: mekanik, materialvetenskap, fysik, maskinteknik eller andra relaterade områden.

God muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att självständigt planera och utföra arbete. Du har en god kommunikativ förmåga där du genom denna egenskap samarbetar väl med andra. Du har även en god förmåga att författa vetenskaplig och akademisk text.

Dokumenterad erfarenhet av ett eller flera av följande områden betraktas som en merit:

 • Kunskaper i programmering (t.ex. matlab, python, fortran)
 • Kontinuummekanik och brottmekanik.
 • Erfarenhet av simulering med finita element.
 • Publicering i tidskrifter eller på konferenser inom relaterade områden.
 • Kunskaper om mikrostrukturell karakterisering (t.ex. SEM, EBSD).

Din ansökan ska innehålla följande
1) Ett kort brev (max 1 sida) där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna anställning.
2) CV (max 2 sidor)
3) En vidimerad kopia av din masterexamen/civilingenjörsexamen och dina kursbetyg.
4) Kopior (eller utkast) av titel, sammanfattning och inledning för ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.
5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som accepterat att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev.

Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande Universitetslektor Haiyang Yu (haiyang.yu@angstrom.uu.se), Professor Kristofer Gamstedt (kristofer.gamstedt@angstrom.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2023, UFV-PA 2023/3616.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3616
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-05
Sista ansökningsdag 2023-11-27

Tillbaka till lediga jobb