Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure Track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för ekologi och genetik (IEG) är en internationell akademisk miljö med ungefär 150 medarbetare och övrigt verksamma (www.ieg.uu.se). Vår forskning och de kurser vi undervisar på omfattar ett brett spektrum från genetik till populations-, samhälls- och systemekologi. För att stärka vår forskning och undervisning om inlandsvattnens ekologi söker vi nu en universitetslektor i limnologi. Tjänsten är placerad vid forskningsprogrammet för limnologi vid IEG (www.ieg.uu.se/limnology), som tillsammans med institutionens fältstation vid sjön Erken (www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet) utgör en internationellt känd miljö för forskning, undervisning, och samverkan kring inlandsvattnens ekologi. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Limnologi är läran om inlandsvattnens ekosystem, och integrerar fysiska, biogeokemiska och ekologiska processer och deras samband. Limnologin inbegriper även konsekvenserna av mänsklig påverkan, och hur sådan påverkan återkopplar till inlandsvattnens ekosystemtjänster. Att överbrygga ämnesgränser (till exempel mellan fysik, biogeokemi och ekologi) är viktigt för ämnets utveckling. Nyskapande användning av stora datamängder, från t ex genetiska analyser, högfrekventa mätningar och automatiska sensorer, såväl som modellering har stor potential att leda till framsteg inom forskningsfältet.

 Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen omfattar limnologi, men också andra liknande ämnen. Institutionen strävar efter att ge tillfällen till pedagogisk utveckling och till att utveckla, undervisa på och leda kurser på både kandidat- och mastersnivå, såväl som på doktorsnivå. Om den som erhåller anställningen inte kan undervisa på svenska initialt kommer utbildning i svenska för att uppnå denna förmåga att ingå i arbetsuppgifterna.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta administration och ledarskap, till exempel som ledamot av institutionsstyrelse, ledarskap på olika nivåer, studierektorskap, administration av undervisning på alla nivåer, och arbete med frågor kring lika villkor.
 • Samverkan av olika slag med det omgivande samhället kan också ingå.

 

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen i limnologi eller liknande ämne.

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

 

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom limnologi eller liknande inriktning, med ett tydligt ekosystemperspektiv och som kompletterar och knyter an till övrig forskning vid programmet för limnologi.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

 

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter gällande undervisning i limnologi eller liknande fält.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället, liksom samarbete med partners utanför akademin.

 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning


Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Lars Tranvik (tel 018 4712722, lars.tranvik@ebc.uu.se), eller professor Eva Lindström (tel. 018 4712725, eva.lindstrom@ebc.uu.se).

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2024-10-01 eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2024, UFV-PA 2023/3570.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3570
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-27
Sista ansökningsdag 2024-01-10
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb