Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerande sektioner: biokemi och cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. Institutionens undervisning omfattar kurser på grund- och avancerad nivå vid ett flertal av vetenskapsområdet för medicin och farmacis utbildningar. Mer info här: Forskningsområden - Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi - Uppsala universitet (uu.se)

Arbetsuppgifter
Undervisning inom biokemi, molekylärbiologi, och metabolism, huvudsakligen inom biomedicinska analytikerprogrammet (BMA). Arbetsuppgifterna omfattar föreläsningar, seminarier, fall- och lab-handledning, teoretisk och praktisk examination, samt handledning av projektarbeten. Utöver formella undervisningsmoment ingår även studentkontakt samt utbildningsadministrativa uppgifter. Program- och kursutveckling samt kursansvar utgör en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Övergripande uppdrag inom vetenskapsområdets utbildningsorganisation kan tillkomma. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom relevanta ämnesområden och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Möjlighet till egen forskning ges.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt 41§ Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning inom, för undervisningsuppdraget, relevant ämnesområde samt visat pedagogisk skicklighet. Enligt 5 § AO gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning enligt med 22 § AO, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (43 § AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Se 6 § AO.

För denna anställning krävs dokumenterad laborativ forskningserfarenhet.

Bedömningsgrunder
Då en större del av undervisningen kommer att bedrivas inom BMA- programmet är en BMA-examen eller motsvarande kunskaper meriterande. BMA-programmets fokus på laborativt arbete inklusive handledning av projektarbeten innebär att en doktorsexamen i ämnesområdet medicinsk biokemi eller motsvarande kunskaper är meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska det tillmätas betydelse om den sökande uppvisar dokumenterad skicklighet inom olika undervisningsformer på grundnivå och avancerad nivå. Det ska också tillmätas betydelse om den sökande vid utvärderingar utförda av såväl akademiska kollegor som studenter bedömts vara en god pedagog. Det är meriterande om den sökande har en omfattande undervisningserfarenhet, särskilt om en ansenlig del av undervisningen skett under de senaste sex åren. 

Vidare ska förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO) Se även 15 § RB. 

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Erfarenhet av för anställningen relevanta studieadministrativa IT-system är meriterande.

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (28 § AO) Se även 16 § RB.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. (30 § AO) Se även 16 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. (17 § RB)
Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO)

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). (95 § AO)

Samtliga meriter ska vara väl dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Följ riktlinjerna för meritportfölj som finns under länken nedan.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Dorothe Spillmann, dorothe.spillmann@imbim.uu.se, 018-471 4367

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2023. UFV-PA 2023/3650

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3650
Kontakt
  • Universitetslektor Dorothe Spillmann, dorothe.spillmann@imbim.uu.se
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-27
Sista ansökningsdag 2023-12-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb