Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik https://www.elektroteknik.uu.se/bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 150 medarbetar, varav över hälften är doktorander. Institutionen bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.

Kom och jobba med oss!
Anställningen kommer att vara på avdelningen för elektricitetslära, vid institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!

Forskningsprojekt
Den snabba teknikutvecklingen inom elmotordesign gör att isoleringen utsätts för större påfrestning genom högre spänningsnivå, ny snabbare kraftelektronik samt nya kylmetoder. Målet med detta doktorandprojekt är att utveckla en metod för att uppskatta livslängden för isoleringen i elmotorer för tillämpningar inom elektromobilitet. Syftet är att undvika överdimensionering av isoleringen och samtidigt minimera risken för felfall. Projektet kommer bestå av analytiska beräkningar, FEM-simuleringar samt design och analys av experiment. Projektet kommer vara multidisciplinärt då hänsyn behöver tas till många olika aspekter såsom elektriska, mekaniska och termiska.

Forskargruppen vid Uppsala universitet har lång erfarenhet av forskning om olika typer av elektriska maskiner samt en stor laborativ verksamhet. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare och forskargruppen består av flera seniorer och doktorander som arbetar med elektriska maskiner och modellering. Förutom arbete nära industrin finns goda samarbetsmöjligheter med andra doktorander på avdelningen. Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg för doktorander vid institutionen. 

Projektet drivs i nära samarbete med tre stora aktörer inom elektromobilitet: Polestar Performance AB, Volvo AB GTT och Scania CV AB. Doktoranden kommer medverka i experiment som utförs hos industripartnerna som en del av projektet. Projektet kommer bedrivas inom Swedish Electromobility Centre, https://emobilitycentre.se/ett nationellt centrum för elektromobilitet med partners från svenska universitet och svensk industri. Det innebär bland annat att doktoranden, tillsammans med en grupp doktorander vid avdelningen, kommer ingå i ett doktorandnätverk som håller regelbundna seminarium, sommarskolor, sociala aktiviteter m.m.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer forska om isoleringen i elektriska motorer och arbetsuppgifterna kommer innefatta analytiska beräkningar, simuleringar med FEM och experiment. I arbetet som doktorand ingår även att skriva vetenskapliga publikationer samt presentera sina forskningsresultat muntligt i olika sammanhang såsom projektgruppsmöten och internationella konferenser. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Kursdelen utgör 60 hp och majoriteten av kurserna är valbara och kan spridas ut under hela doktorandtiden. I arbetsuppgifterna ingår det även att medverka i undervisning, exempelvis genom att hålla i räkneövningar eller handledning av labbar / projektarbeten. Undervisning och annat institutionsarbete utgör max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

  • Civilingenjörsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom området elektroteknik, teknisk fysik, materialteknik, energisystem, eller liknande.
  • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är ett krav.
  • Vi värdesätter dina personliga egenskaper som stark motivation, god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du ska vara målmedveten, strukturerad och kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp. 

Meriterande
Kunskaper om elektriska maskiner samt experimentell erfarenhet är meriterande. Det är även meriterande med industrierfarenhet. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.https://regler.uu.se/?languageId=3

Ansökningsförfarande
Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sandra Eriksson, 018-4715823, sandra.eriksson@angstrom.uu.se  

Välkommen med din ansökan senast den 6 december, 2023, UFV-PA 2023/3423.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3423
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-18
Sista ansökningsdag 2023-12-06

Tillbaka till lediga jobb