Uppsala universitet, Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik

Vill du arbeta med industriell teknik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Avdelningen för Industriell teknik, Ångströmlaboratoriet. För mer information, se institutionens webbplats. https://www.cie.uu.se/

Introduktion till forskningskontexten
Det nya svenska kompetenscentret ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future) integrerar expertis bland framstående universitet och företag aktiva inom Nordens kärnkraftssektor med syfte att introducera ny kärnkraftsteknik såsom små modulära reaktorer (SMR). Nu söker vi nu en doktorand som ska medverka i en forskargrupp inom ANItA med syftet att förstå möjlig framtida driftsättning av kärnkraftsteknik i Sverige specifikt.  

Projektbeskrivning
Historiskt sett har Sverige varit en "kärnkraftsstat" som stött utvecklingen och etableringen av en kärnkraftsindustri, vilket resulterat i utbyggnaden av flera kärnreaktorer från 1960-talet till mitten av 1980-talet. I slutet av 1970-talet förändrades det politiska landskapet med sikte att på sikt avveckla kärnkraftsproduktionen. Med det ökade framtida behovet av el drivet av elektrifieringen av samhället och behovet av att begränsa CO2-utsläppen har den politiska synen på kärnkraft återigen förändrats i en riktning att utveckla och bygga ut ny kärnkraftsproduktion i Sverige.

Detta forskningsprojekt studerar den potentiella återindustrialiseringen av kärnkraftsteknik i Sverige och öppnar för många intressanta frågeställningar till exempel relaterade till framtida kompetensbehov, industriella inlärningsprocesser, komplexa program/projektledningsutmaningar kring stora och flerdimensionella infrastrukturinvesteringar, modularisering av infrastruktur, omformulering av kärnkraftsteknik, innovationens sociomaterialitet, förändrade syn på kärnteknik i samhället, riskens betydelser, för att nämna några.

Arbetsuppgifter
Doktorandernas huvudsakliga uppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar deltagande i forskningsprojekt och kurser på avancerad nivå. Arbetsuppgifterna kan även inkludera undervisning och institutionstjänstgöring (högst 20%).

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav
Som kandidat till denna tjänst ska du ha en masterexamen i något av följande ämnen: industriell ekonomi, innovation, STS-studier, företagsekonomi, hållbar utveckling och management, projekt- eller byggledning, eller motsvarande examen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Du ska ha goda kunskaper i vetenskaplig metod, speciellt kvalitativa metoder. Tvärvetenskaplig erfarenhet samt kunskap om energisystem, kärnkraftsteknik, stora komplexa projekt är meriterande.

Du bör vara ambitiös, produktiv och ha ett djupt intresse för kritisk reflektion, såväl som nyfikenhet inför teknisk utveckling och företagsekonomi. Personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera med andra forskare både nationellt och internationellt är mycket viktigt. Mycket bra skrivförmåga, och flytande skriftlig och muntlig engelska, är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer https://regler.uu.se/?languageId=3

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev, inklusive en kort beskrivning av erfarenheter som är relevanta för anställningen och kriterierna ovan
 • CV
 • kopior av examensbevis och certifikat (viktigt!)
 • ett reflekterande utkast på engelska (max tre A4 sidor) som visar din kreativitet och akademiska förmåga. Ämnena som beskrivs under projektbeskrivning kan ge dig en indikation på möjliga frågor och utmaningar att undersöka vidare. Vi vill att du diskuterar vilken typ av frågor och problem du tycker är intressanta med tanke på kärnkraftsteknikens möjligheter i Sverige samt hur du och dina akademiska erfarenheter och intressen passar för det ändamålet. Vi uppmuntrar dig att visa din egen kreativitet och idéer i förhållande till teoretiska såväl som praktiska utmaningar som du kan identifiera för att utveckla och använda kärnkraftsteknik i Sverige.
 • ett examensarbete (eller ett utkast därav) och andra relevanta dokument som visar förmågan att kommunicera i skrift
 • bifoga även ett rekommendationsbrev och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde december 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Åse Linné, ase.linne@angstrom.uu.se, telefon: +46 729 999259.

Välkommen med din ansökan senast den 29 november 2023, UFV-PA 2023/3414. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3414
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-29
Sista ansökningsdag 2023-11-29

Tillbaka till lediga jobb