Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Nu söker forskargruppen för thoraxkirurgi en forskningsassistent!

Projektbeskrivning
Inflammation är en oerhört komplex reaktion där olika delar i immunsystemet är involverat. Dessutom är inflammationen central för en uppsjö olika sjukdomstillstånd, inte minst vid olika kardiovaskulära sjukdomar men också vid metabola, infektiösa och reumatiska tillstånd. Många forskningsgrupper, inklusive vår, har visat att allogena mesenchymala stromala celler (MSCs) har unika immunmodulerande egenskaper och kliniskt kan de behandla svåra inflammatoriska tillstånd såsom acute respiratory distress syndrome (ARDS). Problemet med MSCs är att det är svårt att använda dem i kliniken på grund av olika logistiska problem. Däremot medieras huvuddelen av MSCs effect av extracellular vesiklar (EVs) eller exosomer . De här små vesiklarna kan däremot frysas och transporteras till olika centra utan att deras immunmodulerande egenskaper påverkas. Därför är exosomer/ EVs extremt intressanta läkemedelskandidater för framtiden.

Syftet med det här projektet är att reproduktivt producera MSC-deriverade EVs, som ska kunna produceras i enlighet med GMP-direktiv och registreras som en Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP), för mekanistiska studier av de immunmodulerande egenskaperna på i första hand kardiovaskulära sjukdomar. Som forskningsassistent kommer du att arbeta vid vårt lab i Rudbeck, Cardio-Thoracic Translation Medicine Lab (https://www.surgsci.uu.se/Research/Research-areas-IKV/Thoracic_surgery/cttm/), som är välutrustat och all kompetens för att genomföra sina uppgifter. De olika arbetsuppgifterna som du kommer genomföra är: cellodling, EV isolering, analys av EV preparationer, utnyttja in vivo och in vitro modeler för att studera distribution och aktivitet av EVs. CTTM labbet har också tillgång till avancerade imaging faciliteter, mass-spektrometriska undersökningar liksom sekvensieringsutrustning.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som forskningsassistent inkluderar:

 • Odling av MSCs under olika förhållanden
 • Odling av “induced pluripotent cells (iPSCs)” som erhållits från patienter med hereditära kardiovaskulära sjukdomar
 • Utföra transkriptomik, inklusive mikroRNA (miRNA) analyser på extracellulär vesiklar (EVs) och på cellulära preparationer
 • Isolering av nukleinsyror från olika källor inklusive celler, vävnader- även paraffininbäddade vävnader
 • Transkriptomik analyser av effekter av EVs i in vitro och in vivo modeler av kardiovaskulär sjukdom.
 • Kunna genomföra polymerase chain reaction (PCR) analyser inklusive real time quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR)
 • Kunna skapa bibliotek för next-generation sequencing
 • Kunna presentera dina resultat vid interna labbmöten på engelska

De ovan angivna arbetsuppgifterna sker under handledning från personalen i CTTM labbet. Det är mycket viktigt att man har lätt att samarbeta och se arbetet som en del av ett multidisciplinärt teamarbete. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för anställningen.

Kvalifikationskrav
Den kandidat vi söker måste minst inneha en masterexamen inom områden relaterade till biologi, molekylär bioteknologi eller molekylär biologi. Kandidaten måste vara oerhört motiverad att lära sig nya tekniker in EV-biologin, translationell medicin och stamcells biologi. Vidare så måste kandidaten kunna skriva och tala engelska flytande. Eftersom arbetsuppgifterna utgör en del av ett teamarbete, måste en lämplig kandidat kunna uppvisa att han/hon kan samarbeta i team samtidigt som han/hon inte är rädd för att ta ansvar och arbeta självständigt när så krävs. Slutligen kräver vi att kandidaten har en professionell hållning till arbetet, sköter överenskomna arbetstider, kan arbeta i enlighet med kommunicerad plan och kan själv planera sitt arbete.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet in odling av humana celler såsom fibroblaster, mesenchymala stromala celler samt pluripotenta celler är meriterande. Vidare är erfarenhet av att kunna isolera nukleinsyra från olika källor (celler, vävnader etc.) ett stort plus. Kunskap om hur man kvantifierar nukleinsyror inklusive miRNA via PCR-baserade metoder samt att man har erfarenhet av next generation sequencing är också mycket positivt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid, 100 %. Tillträde 2023-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskningsgruppsledare Karl-Henrik Grinnemo, karl-henrik.grinnemo@uu.se
För frågor om anställningsförfarandet, vänligen kontakta HR-generalist Louise Lundqvist, louise.lundqvist@uu.se

Välkommen med din ansökan senast 3 oktober 2023, UFV-PA 2023/3398.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3398
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-19
Sista ansökningsdag 2023-10-03

Tillbaka till lediga jobb