Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år.  Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats

Dataanalys är ett strategiskt område för både forskning och utbildning vid institutionen. Forskning inom dataanalys omfattar både utveckling av metoder och ett brett spektrum av tillämpningar, t.ex. för att stödja vetenskapliga upptäckter inom livsvetenskap och förstå hur desinformation sprids i sociala medier. Institutionen är även värd för ett internationellt masterprogram i dataanalys. Tvärvetenskapligt samarbete inom både forskning och utbildning möjliggörs genom att flera forskargrupper vid institutionen är aktiva inom närliggande områden, såsom artificiell intelligens, optimering, maskininlärning, bildanalys och många andra. Genom vårt breda universitet och dess flera tvärvetenskapliga centra, såsom Centre for Digital Humanities,  och genom strategiska samarbeten med andra universitet både i Sverige, såsom SciLifeLab och eSSENCE och internationellt, såsom den Guild of European Research-Intensive Universities och Matariki-nätverket 

Inom institutionen för informationsteknologi är denna tjänst förlagd vid avdelningen för datalogi. Vår forskning i datalogi omfattar dataanalys, databaser, artificiell intelligens, kombinatorisk optimering, mjukvaruutveckling, och design och implementation av programmeringsspråk.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet är datalogi med inriktning mot dataanalys.

Arbetsuppgifter

  • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till forskning räknas att stärka forskningen om dataanalys vid avdelningen för datalogi. Detta innefattar deltagande i forskningsverksamhet vid avdelningen och ansökningar om forskningsmedel.
  • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

  • Doktorsexamen inom dataanalys, datalogi, eller närliggande ämne. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom datorbaserade metoder och verktyg för dataanalys. Vikt kommer också att läggas på meriter i praktiska tillämpningar av sådan forskning.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisning i dataanalys eller databaser. Vikt kommer även att läggas vid projektbaserad undervisning och undervisning i andra kurser inom datavetenskap.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, 6 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Joachim Parrow, +46705733324, joachim.parrow@it.uu.se och professor Matteo Magnani, +46184714021, matteo.magnani@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023, UFV-PA 2023/3350.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3350
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-17
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb