Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, har regeringens uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer samt att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. I NCK:s regeringsuppdrag ingår att bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten i området mäns våld mot kvinnor. Vi söker nu en forskare som kan projekt inom området genusrelaterat våld och hälsa med inriktning mot eftervåld.

Arbetsuppgifter

Ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa är tvärvetenskapligt och kan belysas med såväl medicinska som humanistiska och samhällsvetenskapliga ansatser. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och utveckla forskning inom det aktuella området. I det ingår att söka externa medel från relevanta finansiärer.

Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i NCK:s verksamhet och bidra till utvecklingen av forskningsmiljön. I anställningen kan även komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter, undervisning och insatser kopplade till samverkan med myndigheter och andra samhällsaktörer för vilkas verksamhet den aktuella forskningsinriktningen är av relevans.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. Den sökande ska ha erfarenhet av egen forskning inom området genusrelaterat våld med inriktning mot eftervåld, samt ha de formella kvalifikationer och de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt liksom visad förmåga till samarbete och interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes kvalifikationer gällande inriktningen eftervåld och specifikt eftervåld med koppling till kvinnors boendesituation efter separation, samt visad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering.

Lön: Individuell lönesättning.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100%. Tillträde oktober 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökningshandlingarna inlämnas via Varbi, Uppsala universitets elektroniska ansökningssystem. Ansökan ska innefatta:

  • Personligt brev som innehåller en motivering till varför den sökande önskar bedriva forskning vid Nationellt centrum för kvinnofrid, samt en beskrivning av det arbetet som den sökande planerar utföra under de två första åren av anställningen.
  • Kort CV (max 3 sidor)
  • Publikationslista
  • Eventuella andra handlingar som den sökande önskar åberopa

 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndaren för NCK Anita Hussénius, 073- 469 7303, e-post anita.hussenius@nck.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 22 september, UFV-PA 2023/3264.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3264
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-08
Sista ansökningsdag 2023-09-22

Tillbaka till lediga jobb