Uppsala universitet, Medicinska fakulteten

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som postdoktor i neurologisk forskning vid medicinska fakulteten.

Anställningen finansieras med medel ur Stina och Bertil Engströms stiftelse för medicinsk forskning (91052), Gunvor och Majvor Lundbergs stiftelse för medicinsk forskning (91141 och Monica Sjöströms stiftelse för medicinsk forskning (91213). Anställningen kommer att placeras vid en institution inom medicinska fakulteten.

Arbetsuppgifter
Egen forskning.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen bör ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter, eller klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom neurologisk forskning. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.

Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer de sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till att utveckla verksamheten.

Ansökan
Ansökan bör innehålla följande:

 • Ett personligt brev
 • Aktuellt CV
 • Förteckning över den sökandes publikationer
 • Lista över erhållna forskningsanslag
 • Bevis på erhållen doktorsexamen
 • Beskrivning av den sökandes forskningsprojekt
 • Genomförandeplan
 • Intyg från prefekt att berörd institution vid medicinska fakulteten är beredd att ta emot den sökande

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, två år. Omfattningen är 100%. Tillträde normalt inom sex månader. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus, professor Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, eller biträdande kanslichef Martin Wahlén, 018-471 18 81.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 16 oktober 2023. UFV-PA 2023/2993.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Normalt inom sex månader
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2993
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-10-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb