Uppsala universitet, Medicinska fakulteten

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som postdoktor i hjärt- och kärlsjukdomar vid medicinska fakulteten.

Tidsbegränsad anställning 100 % på två år.

Anställningen finansieras med medel ur Sonja Engströms stiftelse för medicinsk forskning (91048), Stina och Bertil Engströms stiftelse för medicinsk forskning (91052), Henning och Gösta Ankarstrands stiftelse (91106) och Rolf och Irma Lindmans stiftelse för medicinsk forskning (91130). Anställningen kommer att placeras vid en institution inom medicinska fakulteten.

Arbetsuppgifter
Egen forskning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen bör ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter, eller klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Meriterande i övrigt
Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom hjärt- och kärlsjukdomar, i första hand med avseende på förebyggande hälso- och sjukvård. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.

Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer de sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till att utveckla verksamheten.

Ansökan
Ansökan bör innehålla följande:

 • Ett personligt brev
 • Aktuellt CV
 • Förteckning över den sökandes publikationer
 • Lista över erhållna forskningsanslag
 • Bevis på erhållen doktorsexamen
 • Beskrivning av den sökandes forskningsprojekt
 • Genomförandeplan
 • Intyg från prefekt att berörd institution vid medicinska fakulteten är beredd att ta emot den sökande

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, två år. Omfattning är 100%. Tillträde normalt inom sex månader. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus, professor Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, eller biträdande kanslichef Martin Wahlén, 018-471 18 81.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 16 oktober 2023. UFV-PA 2023/2991.         

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Normalt inom sex månader
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2991
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-10-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb