Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida.

En doktorandposition i kemi för kemisk syntes av kemoselektiva prober finns tillgänglig i forskargruppen som drivs av universitetslektor Daniel Globisch. Globischs forskargrupp

är internationell och bedriver tvärvetenskaplig forskning på hög nivå.
Forskningen fokuserar på att utveckla nya kemiskbiologiska metoder för att förbättra metabolomikbaserad forskning (Relevant litteratur: Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 23232, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 13805, RSC Chem. Biol. 2021, 2, 147. Detta forskningsområde befinner sig i gränssnittet mellan biologi och kemi med en kombination av kemisk syntes, masspektrometrisk analys av metaboliter i biologiska prover, tekniker inom kemisk biologi och undersökningen av mikrobiom-metabolism.

Vår forskargrupp söker en motiverad och entusiastisk doktorand med stort driv och forskningsintresse för att utveckla nya kemoselektiva metoder.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

  • Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här. 
  • För utbildning på forskarnivå i kemi krävs godkänt resultat på kurser omfattande minst 90 hp inom kemi och för utbildningen relevanta områden, varav minst 40 hp på avancerad nivå. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns här

  • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har en masters- eller civilingenjörsexamen i kemi eller motsvarande. Fördjupade kunskapar inom (bio)organisk kemi eller kemisk biologi är meriterande. Utöver examen är dokumenterad kunskap inom minst två av följande områden meriterande: Organisk kemi, kemisk biologi och masspektrometrisk analys av biologiska prover. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt. Resultat från IELTS eller TOEFL är önskvärda men inte obligatoriska vid ansökningstillfället. Sökande bör ha stort intresse för tvärvetenskaplig forskning samt besitta en mycket god samarbetsförmåga.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Associate Professor Daniel Globisch, Daniel.globisch@kemi.uu.se, +46 18 471 36 30

Välkommen med din ansökan senast den 4 oktober 2023, UFV-PA 2023/3048.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3048
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-08-21
Sista ansökningsdag 2023-10-04

Tillbaka till lediga jobb