Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet utlyser härmed en 4-årig doktorandtjänst.

Vid Institutionen för psykologi arbetar ca 100 personer, varav drygt hälften utgörs av, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har ca 30 aktiva doktorander. Den aktuella positionen är kopplad till Avdelningen för utvecklingspsykologi och forskargruppen DIVE och finansieras helt av anslag från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond. Uppsala universitet rankas högt internationellt och är det äldsta universitetet i de nordiska länderna. Uppsala ligger bara 30 minuter norr om Stockholm och har en befolkning på 200 000.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att arbeta vid Development and Neurodiversity (DIVE) Lab vid Institutionen för Psykologi  med professor Terje Falck-Ytter som huvudhandledare och Dr. Giorgia Bussu som biträdande handledare.

Det aktuella doktorandprojektet syftar till att öka vår förståelse av tidig utveckling hos barn med autism och relaterade tillstånd. Doktoranden kommer arbete med redan insamlade data från en studie av barn med olika utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Studien har genomförts inom ramen för AIMS-2-TRIALS-nätverket (aims-2-trials.eu). Deltagarna i studien består av cirka 300 barn med autism, ADHD eller utvecklingsförseningar som följts från 3-6 års ålder, samt 200 neurotypiska kontroller. Barnen har undersökts med en rad experimentella (eye tracking, EEG, MRI, beteendemässiga) och kliniska metoder (intervjuer, observationer, frågeformulär). Fokus för denna doktorandtjänst är eye tracking, MRI och kliniska mått, men vi försöker beakta doktorandens särskilda styrkor och intressen när vi utvecklar den individuella studieplanen.

Doktoranden kommer att analysera data, rapportera resultat och delta i kurser på doktorandnivå inom ramen för institutionens forskarutbildningsprogram. Doktoranden förväntas också bidra till viss datainsamling och/eller administrativa uppgifter under de första två åren. Detta är ett viktigt steg för att få erfarenhet av studiens metoder samt ett sätt att stärka kontakten med övriga forskare inom nätverket. Viss aktivitet kopplat till studien kan äga rum vid Karolinska Institutet i Stockholm, och det förväntas att man deltar på planeringsmöten inom AIMS-2-TRIALS nätverket samt presenterar resultat från forskningen i olika sammanhang.

Uppsala universitet erbjuder många möjligheter att över tid bygga en självständig forskningslinje. Vi har uppskattade forskarkurser och möjligheter finns att söka anslag som är riktade mot juniorforskare (efter PhD). Handledarteamet kommer att vara aktiva genom hela processen och stimulera doktorandens vidare karriärutveckling. Även möjlighet till pedagogisk meritering i form av undervisning ges (max 20 % av heltid). Tilltänkt start är under 2023.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För den aktuella doktorandtjänsten krävs utmärkta färdigheter i engelska, såväl i tal som skrift. Kunskaper i svenska är inget krav.

För information om villkoren för behörighet, se: https://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Önskvärt i övrigt och särskilt meriterande för den aktuella doktorandtjänsten är följande
Erfarenhet från forskning inom autism eller utvecklingspsykologi är en fördel. Dessutom bör du tycka om att arbeta med kvantitativa data och effektivt kunna lära dig nya analytiska/statistiska tekniker. Påvisad erfarenhet av kvantitativ dataanalys och statistiska metoder relevanta för projektet är önskvärt (t.ex. tidsserieanalys, mixed linear models, allmän dataprogrammering). På grund av forskargruppens internationella och tvärvetenskapliga karaktär är goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter avgörande.

Det är också av stor vikt att den sökande är van vid självständigt arbete, har god organisatorisk förmåga och är målinriktad.

Ansökan ska vara utformad på engelska och innehålla följande:

  • Ansökan om antagning till forskarstudier
  • Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
  • Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
  • Ett brev som beskriver varför du är intresserad av och lämpad för tjänsten, med hänvisning till ovanstående kriterier (högst en sida)
  • Om möjligt, inkludera fulltext-version av ditt examensarbete i psykologi eller närliggande fält
  • Kontaktuppgifter till 2-3 akademiska referenser
  • Övriga meriterande uppgifter, exempelvis publikationer

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Detta urval grundar sig på följande antagningsprocedur.

För mer information se:  https://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Placeringsort är Uppsala. Startdatum höstterminen 2023 eller enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Terje Falck-Ytter, terje-falck.ytter@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 september 2023, UFV-PA 2023/3110.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-11-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-12-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3110
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-08-29
Sista ansökningsdag 2023-09-20

Tillbaka till lediga jobb