Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik (MSCA COFUND -projektet PRISMAS)

vid avdelningen för fasta tillståndets fysik, institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet

Vid avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi- och miljöfrågor såväl som till biovetenskapliga tillämpningar. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, spinntronik och biomagnetiska tillämpningar eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet. Som PRISMAS -doktorand får du chans att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med detta skräddarsydda utbildningsprogram som inkluderar kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen. MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Projektbeskrivning
I detta projekt nyttjar vi den enorma potential som finns vid synkrotronen MAX IV i Lund för studier av magnetiska batterimaterial. Vi studerar samband mellan magnetiska egenskaper hos nanopartiklar under joninförande med flera sonder vid flera olika längdskalor. Det gör vi genom att studera ändringar i kristallstruktur (WAXS), partikelmorfologi (SAXS) och magnetiska egenskaper (ferromagnetisk resonans/röntgen dikroism) under en multimodal approach när joner tillförs/avlägsnas från nanopartiklar. Inom projektet vidareutvecklar vi en speciellt utformad battericell som låter oss ladda upp eller ladda ur batteriet samtidigt som vi mäter med alla sonder. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och MAX IV. Projektet medfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND och Uppsala universitet.

Läs mer om vår forskning och grupper här

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Du arbetar i ett team med medverkan från Uppsala, Lund och Köln som fokuserar på att korrelera den atomistiska (diffraktion) och mesoskopiska (lågvinkelspridning) strukturen hos batterikomponenter med deras funktionella magnetiska egenskaper. I arbetsuppgifterna ingår syntes av högkvalitativa nanopartiklar, in-operando karakterisering av batterimaterialen med magnetometri samt in-operando strukturbestämning av materialen med hjälp av röntgen- och neutronspridning. Ett flertal experiment ska genomföras vid olika forskningsanläggningar, främst i Lund men även vid andra anläggningar i Europa eller på andra platser i världen.

Kvalifikationskrav
Du ska ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel civilingenjörs- eller masterexamen inom fysik, materialvetenskap, kemi, eller motsvarande utbildning inom angränsande områden. Grundläggande kunskaper och färdigheter inom röntgenspridning är ett krav samt goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska.

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 to 2023-10-31.

Du ska ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en masterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands. För att den som har fullgjort kursfordringar om minst 240 hp ska anses behörig till en forskarutbildning vid Uppsala universitet, ska det i de 60 hp på avancerad nivå ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av programmering i Python eller Jupyter notebooks, SAXS, magnetiska material eller elektrokemisk testning av batterier är meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Vi ser att du som söker är målmedveten, strukturerad samt har förmåga att arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Arbetet innebär en del resande främst i Lund men även i Europa så du bör vara beredd att resa på effektivt och ekonomiskt tillbörligt sätt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument:

CV i Europass-format Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster. Minst ett referensbrev Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå) Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning. Gällande ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.

Ansökan bör skrivas på engelska.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Såhär ansöker du - MAX IV

Uppsala universitet välkomnar sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och en tillgång.

Om anställningen
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år, enligt HF 5 kap §7. Omfattningen är heltid. Beräknad start 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen eller forskningsprojektet lämnas av: Universitetslektor Germán Salazar Alvarez, german.salazar.alvarez@angstrom.uu.se eller universitetslektor Tapati Sarkar tapati.sarkar@angstrom.uu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2023-10-31, UFV-PA 2023/2709

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2709
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb