Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell akademisk miljö med ungefär 150 medarbetare och övrigt verksamma. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom ett brett område, från evolutionär ekologi och genetik till ekosystemprocesser. Se www.ieg.uu.se för mer information om verksamheten. Vi söker nu en person som kan bygga upp en långsiktig verksamhet som kan stärka vår forsknings- och undervisningsverksamhet inom ämnesområdet evolutionär genomik, och utlyser därför en anställning som universitetslektor med verksamhet som fokuserar på evolution av kön, könskonflikter och könskromosomer. Placering för tjänsten kommer att vara vid programmet för evolutionsbiologi.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Studier inom evolutionär genomik innefattar bland annat forskning om arvsmassans komposition och utveckling över tid. För den aktuella anställningen skall forskning bedrivas som syftar till att förstå evolutionen av kön, könskonflikter och könskromosomer – till exempel hur naturligt urval påverkar könsskillnader, vilken typ av genetiska eller epigenetiska förändringar som påverkar könsspecifika karaktärer och hur och varför olika könskromosomsystem utvecklats över tid. Möjligheten att generera stora mängder genomiska data (och data för andra biomolekyler) har gjort att området nu kan fokusera på att undersöka den genetiska bakgrunden till könsspecifika egenskaper och karaktärer, faktorer som påverkar sexuell dimorfism, bakomliggande mekanismer och evolutionära konsekvenser av sexuella konflikter och könskromosomers evolution på en mycket detaljerad nivå. Storskaliga studier med genomdata kan därför med fördel kombineras med experimentellt arbete med organismer som kan studeras under kontrollerade former för att verifiera till exempel orsakssamband mellan genotyper och fenotyper. Forskningsområdet evolutionär genomik har därför starka kopplingar till både experimentell evolution, populationsgenetik och kvantitativ genetik.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom det övergripande ämnet ’evolutionär genomik’ och skall kunna interagera med befintlig verksamhet inom programmet i synnerhet och på institutionen generellt. Universitetslektorer förväntas undervisa och utföra administrativa sysslor upp till minst 25% (och max 70%) av en heltidstjänst.

 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 • Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag och ledningsuppdrag. Inom administrativa uppdrag ryms till exempel olika typer av undervisningsadministration, ansvar för forskarutbildningsområden, lika villkorsarbete, styrelseuppdrag och uppdrag associerade med den dagliga verksamheten på programmet/institutionen.

 • Institutionen strävar efter att ge möjlighet för personlig utveckling inom pedagogik och administration och tillfällen att undervisa på både kandidat- och masternivå. Utveckling av, och medverkan i, kurser på forskarutbildningsnivå uppmuntras. Om den som erhåller anställningen inte kan undervisa på svenska initialt kommer utbildning i svenska för att uppnå denna förmåga att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen inom evolutionsbiologi eller ett nära relaterat ämnesområde.

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som knyter samman evolutionsbiologi och genomik. För att komplettera pågående verksamhet inom programmet, liksom för att möta institutionens undervisningsbehov, söker vi kandidater med stark kompetens inom både forskning och undervisning om evolution av kön, könskonflikter och könskromosomer, vilket således kommer att ges speciell vikt.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenheter av undervisning på såväl kandidat- som masternivå samt av kursadministration generellt.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället.

Övrig skicklighet
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattning är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Niclas Backström: telefon: +46 70 2743636; +46 18 4714654, email: niclas.backstrom@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 8 december 2023, UFV-PA 2023/2518.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2518
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-25
Sista ansökningsdag 2023-12-08

Tillbaka till lediga jobb