Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Därtill ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska. Forskningen inom retorik i Uppsala är bred i tid och rum, liksom vad gäller teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk retorik. Vår ambition är att vara en nationellt och internationellt ledande forskningsmiljö vad gäller såväl svensk som internationell retorik. För mer information, se http://www.littvet.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter                                                                                                                Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras via doktorandtjänst. Under den tiden ägnar sig doktoranden huvudsakligen åt forskning vars resultat läggs fram som en doktorsavhandling. Doktoranden skall bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring i begränsad omfattning (20 %) vid institutionen kan komma ifråga, avseende undervisning och administrativt arbete inom ramen för anställningen.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. De sökande uppmärksammas på att arbetsspråket på seminarier och kurser vanligtvis är svenska. Utländska forskarstuderande uppmuntras att lära sig svenska under utbildningen. För att ges tillträde till utbildningen krävs mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom retorik, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i retorik, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Slutgiltig behörighetsprövning görs i sådant fall av fakultetsnämnden.

Utbildning på forskarnivå i retorik regleras av den allmänna studieplanen för forskarutbildning i retorik. Den kan beställas från institutionen och finns på hemsidan.

Ansökan

Ansökningshandlingar skall omfatta:

 • påbyggnadsuppsatser (C-, magister- och masteruppsatser) endast uppsatser skrivna på svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska, nederländska, spanska och italienska kan bedömas
 • CV
 • vidimerade kopior av examensbevis
 • kontaktuppgifter till 2 referenspersoner
 • en avhandlingsplan omfattande högst 20 000 tecken (inklusive mellanslag, fotnoter och referenser)
 • eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

Bedömningen baseras på en sammanvägning av ansökningshandlingarna

Vidare information:

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten samt information om utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-12-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor för utbildningen på forskarnivå, professor Otto Fischer otto.fischer@littvet.uu.se (018-471 29 41), samt HR-generalist Sebastian Hanold sebastian.hanold@littvet.uu.se (018-471 42 61).

Välkommen med din ansökan senast 11 augusti 2023, UFV-PA 2023/1969.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-12-15
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1969
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-08-11

Tillbaka till lediga jobb