Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beskrivning av verksamheten: PET (positronemissionstomografi) är en medicinsk avbildningsteknik som använder molekyler märkta med radioaktiva isotoper, så kallade spårsubstanser eller tracers. PET är en kvantitativ teknik, dvs att man inte bara kan ta bilder av spårsubstansens fördelning i kroppen utan även mäta absoluta koncentrationer. Genom att mäta koncentrationsförändringar över tid kan man, med hjälp av tracerkinetik, mäta biologiska processer såsom blodflöde, glukoskonsumtion, och receptortillgänglighet. PET är en multidisciplinär verksamhet som finns både på Akademiska sjukhuset (PET-centrum och avdelningen för nuklearmedicin) och Uppsala universitet (preklinisk PET platform). Läkare, kemister, fysiker, röntgensköterskor och biomedicinska analytiker arbetar tillsammans för att utföra klinisk bilddiagnostik och kliniska forskningsstudier samt för att utveckla nya spårsubstanser och metoder för att kunna studera olika processer i kroppen och förbättra bilddiagnostiken. Inom forskargruppen för molekylära avbildningens fysik arbetar vi främst med metodutveckling för kvantitativ PET både inom diagnostik och forskning.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter: Vi söker dig som vill studera på forskarnivå inom området kvantitativ molekylär avbildning med PET. Som doktorand skall du främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Inriktningen är metodutveckling för kvantitativ neuro-PET(/MR) och tracerkinetik, främst perfusionsmätningar med 15O-vatten-PET. Övrig tjänstgöring vid institutionen som undervisning och stöd vid analys av kliniska PET-studier ingår inom ramen för doktorandanställningen, dock inte med mer än 20%. Om du är legitimerad sjukhusfysiker kan det finnas möjlighet till korttidsvikariat som sjukhusfysiker på Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För anställningen som Doktorand i medicinsk fysik och kvantitativ molekylär avbildning tar vi emot ansökningar från mycket motiverade kandidater med en naturvetenskaplig examen på magisternivå i (teknisk) fysik, sjukhusfysik, eller likande. Du ska ha erfarenhet av programmering i Matlab eller liknande. Tidigare erfarenhet av neuro-PET är meriterande. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska är en förutsättning. God samarbetsförmåga är nödvändig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan och villkor: Din ansökan ska innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, eventuella publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens forskarutbildningskommitté antar doktoranden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mark Lubberink, tel. 018-611 96 44, mark.lubberink@radiol.uu.se.

För allmänna frågor om anställning kontakta personalsamordnare Karin Johansson, tel. 018-6113103, karin.m.johansson@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 maj 2023, UFV-PA 2023/1957.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-07-01 el enl ÖK
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1957
Kontakt
  • Karin Johansson, 018-6113103
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-05-29

Tillbaka till lediga jobb