Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats

Avdelningen Vi3 är en unik kombination av forskning inom datavetenskapens didaktik, bildanalys och människo-maskininteraktion (HMI). Inom HMI-enheten finns Digital Ecologies Lab, som leds av professor Mike Hazas, och som utgörs av två postdoktorer och fem pågående, externt finansierade, projekt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.


Beskrivning av forskningsområdet
Doktoranden kommer att ingå i Digital Ecologies Lab och där bli en nyckelmedlem i det nya forskningsprojektet Game On? Fastställande av miljömässigt hållbara utvecklingslinjer för datorspel, som finansieras av Energimyndigheten. Projektet leds av Mike Hazas, i samarbete med Per Fors (avdelningen industriell teknik vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet), Daniel Pargman och Björn Hedin (KTH), samt Daniel Schien (University of Bristol). Närlingslivspartners är bland annat Dataspelsbranschen och Kinda Brave AB. Projektets övergripande mål är att: (1) kartlägga dataspelandet i Sverige (demografi, plattformar, tjänster, distribution, genre och spelstilar); (2) använda detta för att modellera energi- och miljö-fotavtrycket för olika typer av spelande; (3) undersöka mening och praktiker kring såväl äldre som nyare former av spelande för att kartlägga möjliga utvecklingslinjer för det kommande decenniet och (4) utvärdera fotavtrycket hos dessa utvecklingslinjer.

Arbetsuppgifter
Studieplan och projektarbetsplan kommer att utformas tillsammans med doktoranden. Dock finns det i projektansökan specificerat att doktoranden kommer att vara involverad i forskningsaktiviteter såsom: utforma och genomföra en online-enkät med hundratals svenska deltagare som ägnar sig åt dataspel; intervjuer och deltagande observation med hushåll för att utforska och undersöka deras spelrelaterade praktiker; ta fram framtidsscenarier med fokus på dataspel i Sverige och vilka implikationer relaterade till elektricitetskonsumtion och tillhörande växthusgasutsläpp, baserat på doktorandens fältarbete och andra i forskningsteamet. 

Doktoranden kommer att handledas av Hazas och Fors, med visst stöd från Schien och andra projektmedlemmar.

Anställningen är på maxmialt fem år, och inkluderar institutionstjänstgöring (till största del undervisning) om maximalt 20 %. Det ingår också deltagande i kurser relaterade till forskningsämnet. 

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom människa-datorinteraktion, teknik- och vetenskapsstudier (STS), kulturgeografi, antropologi, medie- och kommunikationsvetenskap, eller liknande områden relevanta för forskningsämnet, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du behöver ha viss erfarenhet av kvalitativ forskningsmetodik (kvalitativ insamling och analys av data). 

Goda kunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga, fordras. 

Du behöver kunna uppträda professionellt i olika sammanhang: som medlem i forskarteamet, med deltagare och aktörer såsom hushållsmedlemmar, spelutvecklare, och andra intressenter inom spelbranschen. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Någon erfarenhet av kvantitativa analysmetoder, särskilt som kan tillämpas på sociala praktiker, energi och miljömässig hållbarhet är önskvärd. 

Viss erfarenhet av begrepp och metoder från livscykelanalys, och vilja att bidra till enkel modellering baserat på insamlad data i projektet. 

Möjlighet att kunna genomföra forskning med deltagare på svenska är meriterande. 

Ansökningsförfarande

 • En beskrivning om motivationen för att söka tjänsten, inklusive forskningsintresse och dokumentation som visar på den sökandes förmåga att arbeta i grupp.  
 • Ett CV.
 • Kopia av examina och betyg (översatta till engelska eller svenska).
 • Kopia av examensarbete (eller ett utkast till detta).
 • Tidigast möjliga startdatum för anställningen.
 • Kontaktinformation till minst en referens (men inga rekommendationsbrev) 

Lovande kandidater kommer bjudas in till intervju på plats innan ev. anställning sker.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 28 augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mike Hazas, e-postadress mike.hazas@it.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2023, UFV-PA 2023/1858.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1858
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-08
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb