Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Doktorandanställning med fokus på e-hälsa för egenvård för personer med kroniska sjukdomar

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. 

Anställningen är placerad i forskargruppen e-hälsa och hälsodata i samverkan vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e- hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården samt för egenvård.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
Hälsoinformatik och e-hälsa är ett interdisciplinärt forskningsfält som omfattar forskning med ett fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård samt inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdkvalitet. Området inkluderar studier kring behov, design, implementering och utvärdering av e-hälsa i många olika kontexter, med många olika intressenter, och en bredd av forskningsmetoder.

Consumer Health Informatics (CHI) utgör den del av hälsoinformatiken där patienter/invånare/konsumenter möter digitala lösningar, hälsodata och hälsoinformation. CHI omfattar bl a patientfokuserad informatik, hälsokunskap och konsumentutbildning. Fokus för detta område är att göra det möjligt för patienterna att hantera sin egen hälsa, genom att använda internetbaserade strategier och resurser med ett konsumentvänligt språk.

Som doktorand kommer du att bl a medverka i EU-projektet AI Prognosis, som handlar om att utveckla och utvärdera CHI-lösningar för Parkinsons sjukdom. Du kommer t ex att rekrytera forskningspersoner, genomföra och transkribera intervjuer, praktiskt delta i organisering av forskningsseminarier och genomföra analys och skrivarbete.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket i så fall förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • Den sökande ska ha relevant universitetsexamen på masternivå, t ex hälsoinformatik, folkhälsa eller som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande motsvarande.
 • Erfarenhet av arbete med kvalitativ forskning, inkl genomförande av forskningsintervjuer samt medverkan i analys av intervjuerna är ett krav.
 • Även tidigare erfarenhet av forskning i samverkan med patienter med kroniska sjukdomar och/eller närstående samt erfarenhet av forskning rörande digitala lösningar för t ex egenvård eller egenmätningar krävs för tjänsten.
 • Utmärkt förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen på svenska och engelska
 • Mycket god förmåga att arbeta självständigt och professionellt i grupp och att kommunicera med kollegor från olika akademiska discipliner
 • Mycket god förmåga att ta initiativ, leverera i tid, hålla utlovade deadlines och se detaljer

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Information om antagning erhålls via:
http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med innovativ teknik och kunskap om aktuella trender inom e-hälsa/digital hälsa och hantering av hälsorelaterade data
 • Framtidsorienterat och visionärt tankesätt, drivkraft och passion för implementering av e-hälsa
 • Tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla CV, masteruppsats, publikationer, personligt brev (maximum två sidor) med en kort beskrivning av dig själv, dina erfarenheter och dina forskningsintressen samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 12 juni enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Biträdande handledare, Forskare, PhD Sara Riggare (sara.riggare@kbh.uu.se) eller huvudhandledare, forskargruppsledare, docent Maria Hägglund (maria.hagglund@kbh.uu.se)


Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2023, UFV-PA 2023/1857.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 12 juni eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1857
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-08
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb