Uppsala universitet, Inst. för farmaceutisk biovetenskap, Farmakognosi

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.

 Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet
I ämnet farmakognosi används naturens kemi som en källa och inspiration för forskning om och kring läkemedel. Vi söker nu någon som är intresserad av att arbeta i en kreativ och internationell miljö med inriktning på naturprodukters kemi och biologiska aktivitet.

Arbetsuppgifter
Som lektor i farmakognosi på institutionen för farmaceutisk biovetenskap kommer du arbeta framförallt med undervisning och administration, men också forskning i ämnet 

Du kommer bland annat att vara kursansvarig för kursen i farmakognosi på apotekar- och receptarieprogrammen. Du kan komma att verka som studierektor i ämnet, vilket innebär arbete med kursplanering, budgetplanering och uppföljning.
Inom undervisning och administration kommer du att ansvara för kursledarskap, undervisning, utveckling och examination av kurser på grundläggande och avancerad nivå vid framförallt apotekar- och receptarieprogrammen, samt mastersprogram. Du kommer där att förmedla undervisning i farmakognosi med tonvikt på organismbiologi, tex botanik och mykologi, men också naturproduktskemi och utveckling av läkemedel från naturprodukter. Vidare ingår handledning vid laborativ undervisning samt vid fördjupningsarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Inom forskningen skall du bedriva självständig forskning inom ett ämnesområde som ligger inom ramen för den befintliga verksamheten vid forskargruppen för farmakognosi. Som lektor i farmakognosi ingår också i arbetsuppgifterna att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom ämnesområdet som är betydelsefull i rollen som lärare inom högre utbildning. I arbetet ingår också administrativa uppgifter samt möjlighet till formell kompetens-utveckling.

Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet av undervisning i farmakognosi.  Du ska ha disputerat i relevant ämne, såsom farmakognosi, organismbiologi, eller systematisk botanik.

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen Kap. 4., Sekt. 12a, och Anställningsordning för Uppsala universitet (AO), en person som erhållit en doktorsgrad eller har motsvarande forskningsexpertis, samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid forskningsskicklighet, pedagogisk skicklighet och administrativ skicklighet i lika mån. Vid bedömning av forskningsskicklighet kommer självständighet i forskning, egen forskningslinje, samt samverkan kring forskning att särskilt beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO § 23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15. Enligt AO § 29, visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 16. Vid prövning av den administrativa skickligheten fästes vikt vid utbildning, erfarenhet och dokumenterad skicklighet inom administration. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och ta ansvar för kursledning, undervisningsplanering och examination.

Meriterande: Erfarenhet av undervisning och kursansvar i farmakognosi på universitetsnivå är meriterande. Särskild vikt kommer att fästas vid erfarenhet av innehållsmässig och pedagogisk utveckling. Du förväntas bedriva en egen forskningslinje, och det är således meriterande att kunna visa på en unik ansats i forskningen. 

Erfarenhet av samverkan mellan akademi och samhälle är meriterande, liksom erfarenhet av internationellt arbete och huvudmannaskap för externa forskningsanslag. Dokumenterad erfarenhet av studierektorskap, distansundervisning, och kunskap om lärplattformar är likaså meriterande.

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO).

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). (95 § AO)

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningsform tillsvidare. Anställningens omfattning, 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Professor Ulf Göransson e-post: Ulf.Goransson@uu.se och administrativ chef Marina Rönngren: e-post marina.ronngren@.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 23 november, 2023, UFV-PA 2023/3946 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3946
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-02
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb