Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Universitetslektor i psykologi 50%

Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt hundra personer, varav mer än hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag cirka trettio aktiva doktorander.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

 Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration.
Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom arbets- och organisationspsykologi. I detta ingår ämnesområden som rekrytering och urval, arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress samt återhämtning, arbetsmotivation och prestation, ledarskap, organisationsförändring, teamutveckling samt liknande områden. Undervisningen kan även komma att omfatta andra moment, utifrån sökandes kompetens och institutionens behov. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom de egna ämnesområdena och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För den aktuella anställningen krävs doktorsexamen i psykologi samt dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom arbets- och organisationspsykologi.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av undervisning inom tjänstens angivna områden.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. 

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet
  • Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas
  • Kontaktuppgifter på 1-2 referenspersoner som kan belysa den sökandes skicklighet, liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, till exempel samarbetsförmåga och flexibilitet

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

 Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under högst 12 månader. Omfattningen är 50 %. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

 Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Alexander Rozental,

alexander.rozental@psyk.uu.se, 073-693 79 48

Välkommen med din ansökan senast 30 maj 2023, UFV-PA 2023/1850.

 

 

 

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-08-14
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1850
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb