Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Vikarierande universitetslektor i psykologi 50%

Institutionen för psykologi tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ca etthundra personer, varav drygt hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag cirka trettio aktiva doktorander. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter 

I aktuell anställning ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till  undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning som ingår i  anställningen är på grund- och avancerad nivå inom området klinisk psykologi avseende teorier  och kliniska tillämpningar med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Vidare ingår att ansvara för delar av de yrkesförberedande momenten inom psykologprogrammet. Undervisning inom  andra, utifrån kompetensprofilen lämpliga områden kan förekomma. Arbetsuppgifterna involverar  också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som i övrigt som har betydelse för lärares arbete vid universitetet. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För den aktuella anställningen krävs det att den sökande är legitimerad psykolog samt har förmågan att undervisa på svenska. 

Bedömningsgrunder 

Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.  Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom bedömning och behandling utifrån kognitiv beteendeterapi eller annan relevant forskning inom  klinisk psykologi.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av undervisning och kursledarskap inom tjänstens angivna områden.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. 

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet
  • Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas
  • Kontaktuppgifter på 1-2 referenspersoner som kan belysa den sökandes skicklighet, liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, till exempel samarbetsförmåga och  flexibilitet. 

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Om anställningen 

Anställningen är ett vikariat under högst 24 månader och omfattningen är 50 %. Tillträde till  anställningen 1 september 2023, eller enligt överenskommelse. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander 
Rozental, alexander.rozental@psyk.uu.se, 073-693 79 48. 

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2023, UFV-PA 2023/1851. Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-07-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1851
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb