Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi, intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Antalet barncanceröverlevare i Sverige ökar och många kommer att drabbas av sena komplikationer. Därför uppmuntras långtidsuppföljning efter barncancer för att både förhindra, men också upptäcka, sena komplikationer. Dock kvarstår flera frågor kring i vilken utsträckning barncanceröverlevare går på erbjuden uppföljning, vem som går och inte går till erbjuden uppföljningsvård, samt effekten av långtidsuppföljningen på sena komplikationer och sjukvårdsanvändning i vuxen ålder.

Syftet med detta projekt är att använda data från nationella register för att undersöka (1) mönster, och (2) bestämningsfaktorer för att delta i, eller avbryta deltagandet i, erbjuden uppföljningsvård efter barncancer och (3) undersöka förekomsten av sena komplikationer och sjukvårdskonsumtion bland vuxna barncanceröverlevare som har haft uppföljningsbesök, jämfört med dem som inte har haft uppföljningsbesök

Doktoranden kommer att vara verksam på EpiHubben - en forskningsmiljö inom Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet vid Uppsala universitet - som syftar till att underlätta utveckling och utbyte av epidemiologisk kunskap, expertis och idéer.

Arbetsuppgifter

1) lära sig och tillämpa nya färdigheter, kunskaper och metoder;
2) arbeta med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till ett brett projektområde;
3) planera och på ett realistiskt sätt prioritera sina egna uppgifter;
4) utföra utredande och förberedande arbete för att i detalj fastställa den bästa riktningen för projektet, inklusive faktainsamling samt diskussion i en rad olika sammanhang, dessutom tillsammans med potentiella externa samarbetspartners
5) utföra effektiv och skicklig datahantering av storskalig registerbaserad data, med stor uppmärksamhet på detaljer;
6) i samarbete med handledare och andra forskare som är involverade i projektet, utarbeta och utveckla statistiska analysplaner inklusive banbrytande metoder inom epidemiologi;
7) genomföra statistiska analyser i enlighet med en statistisk analysplan, med stöd från handledare och andra forskare involverade i projektet;
8) redogöra för patientperspektivet inom forskningen, inklusive att eventuellt adressera kvalitativa forskningsfrågor
9) placera nya resultat i sammanhanget med den befintliga kunskapsbasen;
10) initiera och utveckla samarbeten i en rad olika sammanhang genom att visa social skicklighet och goda personliga egenskaper
11) kommunicera tydligt och professionellt på muntlig och skriftlig engelska i olika situationer, till exempel inom tvärvetenskapliga möten och samarbeten, vid utformning och revidering av artiklar som ska publiceras i peer-reviewed tidskrifter, och vid presentation av nya konklusioner vid (inter)nationella konferenser.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:

 • Avlagt examen på avancerad nivå inom folkhälsa, epidemiologi, medicin eller annat närliggande ämne, eller
 • Fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom något av ämnena ovan, eller
 • På något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Vidare söker vi en samarbetsvillig person som arbetar väl såväl i grupp som självständigt. Du bör vara strukturerad och ha god prioriteringsförmåga, samt ha ett sinne för detaljer och ett professionellt förhållningssätt. Dessutom ska du ha utmärkt kommunikativ förmåga i engelska, muntligt och skriftligt, samt utmärkt vetenskaplig skrivförmåga på engelska. 

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Dokumenterad kompetens inom datahantering och/eller statistisk analys i Stata, R, SAS eller liknande statistiska program
 • Tidigare erfarenhet av forskning inom områdena socioekonomiska, livsstils- eller kliniska riskfaktorer för sjukdom
 • Tidigare erfarenhet av forskning inom hälso- och sjukvården, barncancer eller barncanceröverlevare
 • Tidigare erfarenhet av arbete med svensk registerdata
 • Tidigare erfarenhet av arbete med longitudinella data och/eller överlevnadsmodellering
 • Visad förmåga att arbeta i en rad olika sammanhang
 • Utmärkta sociala och personliga färdigheter
 • Tidigare erfarenhet av kvalitativ forskning 
 • Svenska språkkunskaper
 • Tidigare enastående akademiska prestationer

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla:

 • Ett CV (max 2 A4-sidor)
 • Ett följebrev där du presenterar dig själv, dina forskningsintressen, relevant erfarenhet samt motivering till varför du är lämplig för denna tjänst (max 1 A4-sida)
 • Vidimerade kopior av akademiska betyg
 • Examensbevis eller motsvarande
 • Kontaktuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) till två professionella referenser

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Hannah Brooke, PhD hannah.brooke@surgsci.uu.se För frågor kring anställningsförfarandet, vänligen kontakta HR-generalist Louise Lundqvist, louise.lundqvist@uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 2 juni 2023, UFV-PA 2023/1893

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1893
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-02

Tillbaka till lediga jobb