Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 260 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
I projektet ingår design och preparering av perovskitsolceller för att omvandla solstrålning till elektricitet. Solceller baserade på perovskit har nyligen visat sig ha mycket lovande egenskaper för att nå hög effektivitet till en låg kostnad. Ett problem som kvarstår är att stabiliteten för perovskitsolcellen inte är tillräckligt hög vilket till stor del beror på jonrörelser och kemiska reaktioner inom solcellen. Speciellt kommer vi i projektet att undersöka jonledning inom perovskitlagret och andra lager i solcellen. I projektet ingår att använda avancerad spektroskopi och andra metoder för att karaktärisera perovskiten och perovskitsolcellen, för att förstå och kontrollera jonledning med slutmål att nå en stabil solcell. Vi kommer även att undersöka och hitta sätt att kontrollera laddningsseparering och rekombinationsprocesser för att öka effektiviteten av solcellerna.

Forskningen kommer att utföras i samarbete med flera forskare och forskargrupper i Sverige och internationellt. Samarbete med andra kemister för design av nya material, fysiker som utför avancerade spektroskopiska mätningar kommer att vara viktigt i projektet.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysikalisk kemi, eller kemi eller fysik, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysikalisk kemi, eller kemi eller fysik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Utöver detta måste den sökande kunna framföra sig väl i tal och skrift på engelska samt besitta förmåga att arbeta i grupp.

Erfarenhet inom preparering och karaktärisering av metall-halid perovkiter och perovskitsolceller.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka den pågående forskningen inom institutionen, och bidra till en framtida utveckling.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år.  Omfattningen är heltid.. Tillträde 15 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Johansson, erik.johansson@kemi.uu.se eller Gerrit Boschloo, gerrit.boschloo@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2023, UFV-PA 2023/1717

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-15
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1717
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-09
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb