Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se

Vi söker nu en universitetsadjunkt till logopedprogrammet med inriktning mot logopedi, lingvistik/fonetik eller psykologi. 

Arbetsuppgifter
Undervisning, kursansvar och administration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning inom logopedi, lingvistik/fonetik eller psykologi samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamheten relevant pedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och att kunna rätta skrivuppgifter på svenska.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande bör till exempel vara kreativ, initiativtagande och relationsskapande. Sökande skall ha mycket god organisatorisk förmåga, kunna arbeta strukturerat med många samtida projekt, och att lösa problem.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Dessutom kommer förmåga att kunna undervisa på flera program- eller fristående kurser att beaktas och jämföras med det befintliga lärarlaget. Det kan vara undervisning inom något eller några av ämnesområdena logopedi, lingvistik, fonetik, psykologi eller vetenskap. Stor vikt kommer att läggas vid intresse och engagemang för undervisning liksom vid flexibilitet och samarbetsförmåga.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kan en provföreläsning komma att användas för att särskilja de sökande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet, så som förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Vidare är förmåga att knyta an forskning till undervisningen viktig. Det är meriterande att ha disputerat inom något av de eftersökta ämnesområdena vilket även möjliggör handledning av examensarbeten.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 50%. Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nadina Laurent, studierektor nadina.laurent@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2023, UFV-PA 2023/1891.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1891
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-10
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb