Uppsala universitet, Institutionen för ABM, CDHU

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap), masterprogrammet i Digital Humaniora samt utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Till institutionen hör också Centrum för digital humaniora och samhällsvetenskap (CDHU) som är en centrumbildning med uppgift att ge stöd till forskare vid Uppsala universitet i datahantering, datalagring och digitala metoder samt digitala verktyg. På CDHU arbetar forskningsingenjörer, föreståndare, bitr. föreståndare, forskningskoordinatorer och kommunikatör.

Institutionen befinner sig i en expansionsfas och vi söker en kollega som vill vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen mot en forskningsintensiv, undervisningsstark, internationell och dynamisk miljö. 

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga arbetsinnehållet för denna amanuens är att utföra kommunikationsuppgifter i anslutning till CDHU. Amanuensen kommer att fungera som ett stöd till CDHU:s forskningskoordinator och föreståndare i arbetet med att kommunicera centrums verksamhet utåt.

Till arbetsuppgifterna hör att:

  • Uppdatera CDHU:s websidor och sociala medier
  • Uppdatera evenemangskalendrar
  • Bistå med att sammanställa CDHU:s månatliga nyhetsbrev
  • Granska och redigera texter på engelska och svenska

Kvalifikationskrav
För anställning krävs att du är aktivt studerande vid Uppsala universitet. Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, krävs. Eftersom arbetet innebär dagliga kontakter med forskare, lärare och administrativ personal är det viktigt att amanuensen fungerar inom arbetslaget. Anställningen förutsätter god initiativ- och samarbetsförmåga, stor ansvarskänsla samt prestigelös och positiv inställning till att bistå andra med hjälp.

Villkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap § 10).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 2024-06-30 med möjlighet till förlängning (sammanlagt högst 3 år). Omfattningen är 20%. Tillträde 21 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande föreståndare vid CDHU, Matts Lindström, epost matts.lindstrom@abm.uu.se; eller Prefekt Åse Hedemark, e-post ase. hedemark@abm.uu.se, tel. 018-471 25 98.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2023, UFV-PA 2023/1599. Rekrytering kommer att ske löpande.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-08-21 eller enligt överenskommelse
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1599
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-10
Sista ansökningsdag 2023-06-01

Tillbaka till lediga jobb