Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Doktoranden kommer att vara del av Erik Johanssons forskargrupp inom forskarprogrammet fysikalisk kemi.

Beskrivning av forskningsprojekt:
Kvantprickar erbjuder möjligheter för höga verkningsgrader för omvandling av värmestrålning till elektricitet och intressanta nya fenomen relaterade till kvanteffekter.

I projektet kommer kvantprickar som absorberar värmestrålning att syntetiseras och karakteriseras i detalj. Från kvantprickarna kommer vi sedan preparera termofotovoltaiska enheter bestående av ett tunt lager kvantprickar mellan två lämpliga kontakter för att omvandla värmestrålning till elektricitet. Dessa kommer att studeras med olika elektriska och optiska metoder samt avancerade metoder baserade på röntgenstrålning. Vi kommer även i projektet att undersöka möjligheten att använda dessa termofotovoltaiska enheter i energilager, där lagrad värme omvandlas till el.

Forskningen kommer att utföras i samarbete med flera forskare och forskargrupper i Sverige och internationellt. Samarbete med kemister för nya material, fysiker som utför avancerade spektroskopiska mätningar och teoretiker som gör beräkningar på kvantprickarna kommer att vara viktigt i projektet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Doktoranden ska ha: 

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (antagning i FUN)
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Doktoranden vi söker skall ha avlagt en akademisk examen på avancerad nivå inom kemi, eller materialvetenskap eller fysik med ett inslag av fysikalisk kemi.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Johansson, erik.johansson@kemi.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2023, UFV-PA 2023/1558. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1558
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-26
Sista ansökningsdag 2023-06-01

Tillbaka till lediga jobb