Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 140 anställda och en omsättning på drygt 140 miljoner.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Vi söker en universitetsadjunkt i Farmakoterapi.

Farmakoterapi är tillsammans med Klinisk farmaci centralt för individanpassad läkemedelsbehandling och ett kärnämne inom farmaceutisk vetenskap och farmaceutisk omsorg. Fokus ligger på att främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för den enskilda patienten.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakoterapi • Klinisk farmaci • Farmakodynamik •  Farmakoepidemiologi • Farmakokinetik • Farmakometri • Utveckling av Biologiska läkemedel • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Läkemedelsformulering • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information www.farmaci.uu.se

Arbetsuppgifter
Kursansvar, undervisning, examination och kursutveckling för kurser i ämnena farmakoterapi och/eller klinisk farmaci inom (exempelvis) receptarieprogrammet, apotekarprogrammet, kompletteringsutbildningen för apotekare med utländsk examen, kunskapsprovet för utländska farmaceuter, fristående kurser inom ämnena samt på magisterprogrammet i klinisk farmaci. Häri ingår bl.a.:

  • Föreläsningar, workshop-, seminarie- och basgruppshandledning
  • Administration och studentkontakter
  • Schemaläggning och kontakt med externa föreläsare
  • Konstruktion och bedömning av skriftliga och muntliga examinationer
  • Handledning av fördjupningsprojekt
  • Kursutveckling

I lärartjänster ingår även administration och dit räknas övrig tjänstgöring vid Institutionen för Farmaci samt eventuellt på andra nivåer inom Uppsala universitet. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt 41 - 43 §§ Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av anställning som universitetsadjunkt ersätts kravet på vetenskaplig kompetens med krav på ämnesfördjupning. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning enligt med 22 § AO, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Ett allmänt behörighetskrav är att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. (5 § AO)

Den sökande ska ha farm kand-, farm mag- eller apotekarexamen, samt mycket goda kunskaper inom farmakoterapi, liksom goda språkkunskaper i svenska och engelska, och god datorvana.

Bedömningsgrunder:
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Se även 15 § RB.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO).

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Examen från magisterprogram i klinisk farmaci och erfarenhet av kliniskt farmaceutiskt arbete är särskilt meriterande. Även annan relevant arbetslivserfarenhet så som arbete vid öppenvårds- eller sjukhusapotek, liksom erfarenhet av undervisning i ämnena farmakoterapi och klinisk farmaci, är meriterande.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lena Friberg, lena.friberg@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 maj 2023, UFV-PA 2023/1806.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1806
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-09
Sista ansökningsdag 2023-05-29

Tillbaka till lediga jobb