Institutionen för fysik och astronomi

Doktorand i bränsle- och härddesign för små modulära reaktorer (SMR) 
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Projektet kommer att projektledas av Westinghouse Electric Sweden AB. Westinghouse är en världsledande leverantör av säker och innovativ kärnkraftteknologi som tillhandahåller verktyg världen över med pålitliga och pålitliga kärnkraftverk, kärnbränsle, anläggningsautomation och produkter och tjänster. Westinghouse huvudverksamhet i Sverige är i Västerås och omfattar en bränslefabrik med en årlig produktion på cirka 900 ton urandioxid som levererar ungefär 1/3 av det kärnbränsle som används i Europa. Westinghouse har en lång historia av tillverkning och analys av kärnbränsle med ursprung i ASEA Atom på 1960-talet, som byggde 11 kokarvattenreaktorer i Norden.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet tillsammans med Westinghouse bjuder in ansökningar om en tvåårig postdoktorandtjänst inom bränsle- och härdkonstruktion för små modulära reaktorkoncept (SMR).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att vara anställd vid Uppsala universitet med placering i Västerås där projektet bedrivs vid Westinghouse kontor. Tjänsten avser projekt inom det svenska kompetenscentret ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future), som integrerar svensk teknisk och icke-teknisk expertis från Uppsala universitet, Chalmers, KTH, Vattenfall, Uniper, Fortum, Westinghouse, Studsvik Nuclear och Energimyndigheten inom kärnteknik. Samverkande forskning, utveckling och utbildning syftar till att skapa en svensk kunskaps- och kompetensbas som behövs för införandet av nya kärnkraftsteknologier såsom små modulära reaktorer (SMR) och tillhandahålla relevant information, i synnerhet, till beslutsfattare för att besluta om den framtida svenska energiproduktionsmixen.

Inom ANItA samarbetar de ledande universiteten i Sverige med ledande nordiska företag inom kärnenergisektorn. Detta erbjuder doktorander och postdoktorer en stark forskningsmiljö, en unik industriell tillämpningspotential och utmärkta möjligheter till internationella partnerskap.

Projektet avser utveckling av bränsle- och härddesignlösningar för utvalda SMR-koncept baserade på befintligt eller modifierat lättvatten (LWR) bränsle. En grundläggande förståelse för egenskaperna hos SMR härdkoncept ska utvecklas. Härddesignstrategier som maximerar bränsleekonomi och bränsledriftseffektivitet ska undersökas. Som redan indikerat i flera SMR-koncept som för närvarande är under utveckling, förväntas uteslutningen av lösligt bor som möjlig reaktivitetskontrollmekanism leda till väsentligt olika härdfysikförhållanden som kommer att kräva nya lösningar. I fallet med mindre härdar kommer även identifiering och design av optimala reflektorkomponenter att krävas.

Eftersom SMR härdförhållanden (härdstorlekar, bränslehöjder, härdeffekt och flödestätheter, drifttryck, bränslecykellängder, bränsleutbränning etc.) skiljer sig från förhållandena i dagens stora anläggningar behövs ytterligare utveckling för att säkerställa en tekniskt och ekonomiskt optimal bränslepatrondesign.

Doktoranden kommer att använda befintliga eller modifierade beräkningsverktyg inom Westinghouse för bränsle- och härddesign. Samarbete med ämnesexperter kommer att vara avgörande för projektet.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • studerat kärnteknik, reaktorfysik eller relaterade ämnesområden,
  • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, teknik eller relaterat ämnesområde, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten måste kunna uttrycka sig väl på engelska, både muntligen och skriftligen.

Det är möjligt att söka tjänsten innan kvalifikationskraven är uppfyllda, men kvalifikationskraven måste vara uppfyllda innan utbildningen inleds.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet inom härd- eller bränsledesign och härdsimuleringsverktyg är önskvärt. Specifik kunskap om SMR:er och deras härdegenskaper är meriterande. Personliga förmågor som självständighet, flexibilitet, en förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt samt att samarbeta med andra är av värde.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Västerås

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Uffe Bergmann, bergmauc@westinghouse.com

Henrik Sjöstrand, henrik.sjostrand@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2023, UFV-PA 2023/1093

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1093
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-23
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb