Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats

Denna anställning är en av fyra postdoktorer inom en lika villkorssatsning vid institutionen för informationsteknologi.    

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap  och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Anställningen ingår också i nätverket Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och erbjuder en rik och mycket tvärvetenskaplig forskningsmiljö. SciLifeLab är en ledande institution och nationell forskningsinfrastruktur med mandat att möjliggöra spjutspetsforskning inom biovetenskap i Sverige, främja internationella samarbeten samt attrahera och behålla kunskap och talang. Vår forskargrupp är specialiserad på att utveckla teori, metoder och mjukvara för intelligenta vetenskapliga experiment. Detta projekt är ett samarbete mellan Institutionen för informationsteknologi (Prashant Singh vid avdelningen för beräkningsvetenskap, Dave Zachariah vid avdelningen för systemteknik, Carolina Wählby vid Vi3), och Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (Luisa Warchavchik Hugerth). Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners och det kommer att finnas möjligheter att arbeta tillsammans med forskare inom Sverige och utomlands.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter  
Projektet involverar grundläggande forskning om statistisk design av experiment med rättvisa begränsningar. Målet med projektet är att bygga algoritmer för att generera både - one-shot och sekventiell design av experiment som resulterar i balanserade samplingsegenskaper, med rättvisa och jämställdhetsaspekter beaktade. De utvecklade metoderna kommer att användas för att utforma mikrobiomstudier. Som ett proof-of-concept kommer vi att utnyttja tillgängliga storskaliga datauppsättningar som SCAPIS- eller SIMPLER-kohorter från vilka vi kan extrahera balanserade och rättvisa fallkontrollkohorter. Tjänsten kan även innebära undervisningsverksamhet (upp till 20%) och möjligheter till handledning av studenter på avancerad nivå.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i matematisk statistik, maskininlärning, beräkningsvetenskap, signalbehandling, beräkningsstatistik, datorseende, matematik, beräkningsbiologi, biostatistik, bioinformatik eller annat relevant område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematisk statistik, maskininlärning, beräkningsvetenskap, signalbehandling, beräkningsstatistik, datorseende, matematik, beräkningsbiologi, biostatistik, bioinformatik eller annat relevant område. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Den sökande måste ha en stark bakgrund inom matematiska vetenskaper, goda programmeringsförmåga (t.ex. i Python/Julia) och ett intresse för tvärvetenskaplig forskning. God kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska i skrift och tal är också ett krav. Som person är du kreativ, noggrann och har ett strukturerat förhållningssätt. Vid urval bland de sökande kommer vi att bedöma deras förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt, att samarbeta med andra, att ha ett professionellt förhållningssätt och att analysera och arbeta med komplexa problem. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av studier av mikrobiom och/eller visad erfarenhet av att bedriva tvärvetenskaplig forskning är meriterande. Forskningserfarenhet inom området aktivt lärande, statistisk sampling, design och analys av datorexperiment (DACE), surrogatmodellering eller Bayesisk optimering är särskilt meriterande. Dessutom är erfarenhet av mikrobiomdatauppsättningar eller andra sammansättningsdatakällor också meriterande.

Ansökan ska innehålla:
Ett följebrev som kort beskriver din motivation för att söka denna tjänst och detta projekt, och anger tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida). En meritförteckning (CV). En kopia av relevanta diplom och betyg (översatta till svenska eller engelska). En lista över publikationer. Upp till fem utvalda publikationer i elektroniskt format. Ett forskningsutlåtande som beskriver hur din tidigare och nuvarande forskningserfarenhet kan bidra till detta projekt (max 2 sidor). Kontaktinformation för två referenser.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2023 eller  enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Prashant Singh, +4618-471 5412,  e-postadress prashant.singh@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2023, UFV-PA 2023/971.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/971
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-20
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb