Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning och har verksamhet på två orter, i Uppsala och i Visby. Placeringen av tjänsten som postdoktor är på Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU).

Naturresurser och hållbar utveckling är ett profilområde vid Institutionen för geovetenskaper gällande forskning, utbildning och samverkan. Vid Campus Gotland bedriver forskningsprogrammet NRHU tvärvetenskaplig forskning inom hållbar utveckling kopplat till bl.a. fiske, vattenbruk, naturbaserad turism, ekosystemtjänster och kustzonsförvaltning. På Campus Gotland finns också Blått Centrum Gotland, ett samarbete mellan Uppsala Universitet, Region Gotland och länsstyrelsen i Gotland. Uppsala Universitet har också en fältstation på Gotland, Forskningsstationen Ar som är anpassad för laboratorieförsök på bl.a. fisk. 

Avdelningen finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor på NRHU vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet på Campus Gotland är en del i den nya strategiska satsningen Blå Mat-centrum för framtidens sjömat. Blå Mat har samlat ledande universitet, institut, innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett fyrtiotal företag från hela landet under den gemensamma visionen att göra Sverige till en ledande producent av attraktiv och hållbar sjömat. Projektet innebär ett nära samarbete mellan Blå Mat, Blått Centrum Gotland och NRHU vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. 

Fokus för Blå Mat-projektet som genomförs på NRHU är på stark hållbar utveckling av framtidens sjömat där miljön/ekologin sätter gränserna. Inom projektet undersöks samband mellan resurser (sjömat) och ekosystem, det pågår just nu födovävsstudier. Projektets fokus är på sjömat i grunda kustmiljöer och ska ha relevans för svensk sjömat. Kopplingar mellan habitat, sjömat och fiske, inklusive sportfiske ska undersökas ur ett sjömatsperspektiv. Vidare ska även påverkan på ekosystemet av uttag eller tillförsel av arter lämpliga för sjömat och andra miljöfaktorer undersökas. Miljöövervakning med relevans för sjömat är en viktig del av projektet. Postdoktorn kommer att vara aktiv inom flera delar av Blå Mat-projektet vid NRHU. Grunden inom projektet är ett tvärvetenskapligt angreppssätt och några av ledorden är vattenbruk, kustnära habitat och associerad sjömat, miljöövervakning samt stark hållbar utveckling. 

Fokusområdet för postdoktorprojektet är Gotland, en ö mitt i Östersjön. Vi söker nu en postdoktor som kan bidra med forskning som är till gagn för hållbar sjömatsutveckling och kustzonsförvaltning i Östersjön och även i stort. Postdoktorn kommer att planera och vara delaktig i datainsamling samt designa och genomföra analyser. Postdoktorn förväntas producera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet som är lämpliga för vetenskaplig publicering i högprofilerade tidskrifter och för presentation på nationella och internationella konferenser. Forskningsresultaten förväntas även bidra med information som utvecklar förvaltning och miljöövervakning av vattenbruk, fiske och kustzonen generellt. I anställningen som postdoktor kan även undervisning ingå till högst 20% av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i miljövetenskap, ekologi, akvatiska miljöer, naturresurshushållning, eller marinbiologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap om eller erfarenheter av arbete med frågor runt akvatiska miljöer, sjömat, fiske, vattenbruk, miljöövervakning och förvaltning av kustzonen är särskilt meriterande. Praktiska erfarenheter av fältarbete i Östersjön, enkätundersökningar och/eller intervjumetodik är meriterande. Erfarenhet av arbete med tvärvetenskapliga angreppssätt och användning av konceptuella och analytiska ramverk är meriterande. Kunskap i statistik, modellering, och analytisk förmåga samt bevisad kreativitet och förmåga att samarbeta både inom och utanför akademin är meriterande. Körkort för bil är meriterande.

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i relation till arbetsuppgifterna. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och hur den sökandes kunskaper och forskningsintresse kan bidra till detta projekt (max 2 sidor). Ansökan ska också innehålla meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev). Tre referenspersoner bör uppges med kontakt information. Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år med möjlighet till förlängning, högst 3 år totalt enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Campus Gotland, Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Lina Mtwana Nordlund, Lina.Mtwana.Nordlund@geo.uu.se  och Professor Gunilla Rosenqvist, Gunilla.Rosenqvist@geo.uu.se


Välkommen med din ansökan senast den 24 mars 2023, UFV-PA 2023/806.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/806
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb