Department of Physics and Astronomy

Doktorand i Energimaterialens Fysik med inriktning mot korrosionsbeständiga material (MSCA COFUND-projektet PRISMAS)

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet. Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Avdelningen för Röntgenfysik är världsledande i användningen av avancerade spektroskopiska analysmetoder. Detta har gett oss en position i forskningens framkant i studier på atomär nivå av atomer, molekyler och kondenserad materia. På denna avdelning finns forskningsprogrammet Energimaterialens Fysik med speciellt fokus på att utveckla material och dess ytor och gränsskikt för olika energitillämpningar, vilket är av intresse för ett hållbart samhälle. Vi är en mångfaldig och sammanhållen forskargrupp som delar det allmänna målet att utforska mekanismer i komplexa materialsystem, såsom solceller, batterier, katalys- och bränsleceller. Detta projekt tillhör forskningsprogrammet Energimaterialens fysik och inkluderar även samarbete med Svenska metallforskningsinstitutet Swerim och Alleima, en av Sveriges ledande tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar. Projektet är också en del av MSCA COFUND-projektet PRISMAS, vilket erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Korrosion är en vanligt förekommande process som medför att material degraderar. Både ekonomiska och miljömässiga faktorer motiverar därför sökandet efter korrosionsbeständigare material. Av speciellt intresse är metalliska material i bränsleceller och i elektrolysceller för väteproduktion, vilka är utsatta för en påfrestande omgivning där korrosion är en riskfaktor. Kritiskt för att kunna utveckla korrosionsbeständiga material är en förståelse för gränsskiktet mellan ett material och dess omgivning på atomär nivå och med elektrokemisk kontroll. Detta projekt syftar till att använda fotoelektronspektroskopi och relaterade tekniker till att studera korrosionsprocesser på atomär nivå medan de äger rum i en vätskebaserad omgivning, dvs in-situ. Projektet kommer att leverera en grundläggande förståelse för korrosionsprocesser i ytbeläggningar av avancerade legeringar, vilket är av yttersta vikt för att kunna designa nya typer av ytbeläggningar och legeringar med hög korrosionsbeständighet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att studera industriellt relevanta material och gränsskikt med olika karateriseringsmetoder. En viktig del av arbetet kommer att vara användning av metoder som kombinerar elektronspektroskopi med elektrokemi för att studera korrosion in-situ, dvs medan den äger rum. Elektronspektroskopi (XPS), högenergielektronspektroskopi (HAXPES) och högtryckselektronspektroskopi (AP-XPS) på både synkrotronsljusanläggningar och lab-baserade instrument är centrala metoder för att studera materialsammansättning på, och under, ytan av material. Detta kombineras med elektrokemiska mätningar ex-situ såväl som in-situ. Som en del av PRISMAS innebär en plats i doktorandutbildningen att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige, där strålröret HIPPIE erbjuder den sällsynta möjligheten till AP-XPS med elektrokemisk kontroll. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationskrav
Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i Sverige, i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-05-02 .

Senast vid anställningens start (2023-09-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel fysik eller materialvetenskap.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.  

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kandidaten bör vara starkt motiverad att utföra experimentell röntgenbaserad forskning i ett aktivt forskarlag, samt att fördjupa sig i fysikaliska såväl som materialsyntes-aspekter.

Erfarenhet av fotoelektronspektroskopi, elektrokemiska metoder och andra materialanalysmetoder (t.ex. elektronmikroskopi) samt materialsyntes är meriterande. Arbete med vakumsystem samt vid synkrotronljusanläggningar är meriterande.

Vikt kommer även att läggas på kandidatens samarbetsförmåga, driv, självständighet samt hur kandidatens erfarenheter och kunskaper kan stärka pågående forskning på institutionen.

Övrigt
Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV i Europass-format
  • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
  • Minst ett referensbrev
  • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
  • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
  • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Uppsala University välkomnar sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Om anställningen
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Beräknad start 2023-09-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Rebecka Lindblad, rebecka.lindblad@physics.uu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 Maj 2023, UFV-PA 2023/791.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/791
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb