Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Utbildning är en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet. Ökad kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Kunskap om våldet och dess konsekvenser är viktigt för att kunna ge ett bra bemötande och handlägga ärenden som rör våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövarna. Kunskap behövs också för att bedriva förebyggande arbete, skapa resurser och för att förändra attityder i samhället.

För vidare information, se NCKs hemsida.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med utbildning av studenter och yrkesverksamma inom kunskapsområdet Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i både universitetskurser och i övrig utbildningsverksamhet riktad till hälso-och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet, idéburna organisationer m fl. Du kommer att få planera kurser och utbildningsinsatser i samarbete med övriga adjunkter och utbildare, samt ansvara för genomförandet som kursledare. Genomförande av utbildningsuppdrag i projektform kan vara aktuellt. Arbetet bedrivs företrädesvis från arbetsplatsen på NCK. Resor inom landet kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Du ska ha avlagt din examen med ämnesfördjupning inom hälso-och sjukvård (folkhälsovetenskap, psykologi eller medicin) eller för verksamheten annat relevant kunskapsområde, såsom jämställdhet, socialt arbete, juridik eller mänskliga rättigheter.

Du ska ha högskolepoäng i Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer eller dokumenterad yrkeserfarenhet inom kunskapsområdet som bedöms som likvärdig av NCK, samt erfarenhet av att professionellt möta våldsutsatta kvinnor. Dokumenterad kunskap av att arbeta med utbildningsverksamhet inom området Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, undervisat på universitetsnivå, utbildning av yrkespersoner samt vana vid att hantera digitala system.

Då tjänsten är i nära samarbete med övriga adjunkter, utbildare och verksamheter på NCK, kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt med kursledning. Även vana att arbeta mot deadlines och förmåga att göra prioriteringar av arbetsuppgifter krävs. Det krävs mycket goda kunskaper både skriftligt och muntligt i svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har avlagt doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, psykologi eller medicin. Kurser i professionell samtalsmetodik och riskbedömningsverktyg är meriterande. Erfarenhet av arbete i en myndighet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast möjligt och enligt överenskommelse

Anställningsform: Vikariat pga föräldraledighet t o m 2024-03-24

Anställningens omfattning: 100%.

Uppgifter om anställningen lämnas av Anita Hussénius, föreståndare, 018-611 2789 och Ulla Albért, studierektor, 018-611 9863

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-05-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/789
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-21
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb