Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen fasta tillståndets elektronik vid institutionen för Elektroteknik.Vi söker kvalificerade och motiverade kandidater med ett stort intresse för mikrovågsteknik.

Vid institutionen för elektroteknik bedriver Mikrovågsgruppen forskning inom
områdena design, tillverkning och integration av antenner för trådlösa sensorer och trådlös kommunikation, som arbetar från mikrovågor till THz-frekvenser. Omfattande expertis förvärvades i flera EU-projektor, bland annat: tidigare projekt MiniMEMS och NANOTEC och pågående projekt: NANOMAT och POWERFLEX. Expertisen inom millimetervågor involverar aktiva (LNA, PA, MMIC) och passiva komponenters design och karakterisering (prob mätningar upp till 325 GHz), strålstyrningslösningar utveckling och karakterisering i en ekofri kammare, utveckling av sammankopplingsmetoder t.o.m. 100 GHz för phased array-system och MEMS THz-system. Till förfogande finns verktyg för mikrovågselektronik som mikrovågs CAD (ADS, CST, HFSS) och mätutrustning (VNA, spektrumanalysatorer) samt tillgång till ett avancerat renrum på 2000 m2.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, industripartnern Satcube AB och finansieras av Rymdstyrelsens. Den allmänna kontexten för projektet är 3rd Generation Partnership Project (3GPP) tillägnad att studera satelliternas roll i det trådlösa 5G-nätverket. Det har dragits slutsatsen att SATCOM avsevärt kan förbättra 5G-nätverkets tillförlitlighet genom att säkerställa tjänstens kontinuitet, i fall där det inte kan erbjudas av ett enda eller en kombination av cellulära nätverk. SATCOM kan garantera 5G-tjänster överallt i obetjänade (öknar, hav, skogar etc.) eller underbetjänade områden (stadsområden, framväxande ekonomier etc.), där ett mobilnät inte finns, eller är för opraktisk/kostnadsineffektiv för att nå. Således planerar aktörer som SpaceX, OneWeb, Telesat och Amazon att skjuta upp 100 000 LEO-satelliter under det kommande decenniet för att ge global bredbandstäckning.

Kostnaden för satellitanvändarterminaler är dock fortfarande överdriven och begränsar den storskaliga utbyggnaden av kommersiella satellitbaserade högkapacitetsnät, vilket 3GPP-arbetsgrupperna föreställer sig. En av de största kostnadsdrivande komponenterna i dagens satellitanvändarterminal är den cirkulärpolariserade (CP) antennen med hög förstärkning som måste riktas exakt mot satelliterna. Detta projekt kommer att involvera design/tillverkning och mätning av innovativa, billiga, högeffektiva och bredbandiga cirkulära polariserade plana arrayer som kommer att vara de viktigaste byggstenarna i framtidens satellitterminaler som ger ökad dataanslutning över hela världen.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet kommer att innehålla en blandning av teoretiskt och experimentellt arbete, med inriktning mot Ka-bandet, det vill säga 20-30 GHz frekvensbandet. Kandidaten kommer att få möjlighet att studera den elektromagnetiska designen av högeffektiv dubbel cirkulär polariserad, dubbelbandig, aktiv lågprofilantenn för Ka-frekvensbandet. Antennen bör vara fasstyrd för att möjliggöra elektronisk styrning av strålen i ett eller flera plan för att spåra satelliter i omloppsbana. Arbetet involverar design och val av en lämplig arraytopologi som möjliggör enkel matningsgeometri med minimala förluster. Även utformningen av den lämpliga arrayen som möjliggör enkel signaldirigering och matning från de aktiva strålformningschipsen för dubbelpolariserad aktiv array.

Analys av integreringen av aktiva strålformare: d.v.s. varje antennundergrupp måste matas med en oberoende fas och amplitud från en IC-kanal för strålformare för varor. Uppgifterna innebär att analysera sammankopplingen mellan de aktiva komponenterna och antennundergruppen, inklusive förändringar i den aktiva skanningsimpedansen. Förstärkardesign, såsom LNA och effektförstärkare. Andra aktiviteter inkluderar implementering och felsökning av frekvenssynthesizers, byggande av demonstratörer av den föreslagna antennuppsättningslösningen och slutligen utvärdering av uppsättningens prestanda i en ekofri kammare. Projektuppföljning och rapportering. Publicering av flera högt rankade tidskrifter förväntas under projektets varaktighet.

Kvalifikationskrav

  • För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i Fysik eller Elektroteknik.
  • Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
  • Tidigare erfarenhet inom området Elektromagnetiska fält och Antennteori samt färdighet i att använda helvågslösare som HFSS och CST anses nödvändig och beprövat experimentarbete inom förstärkarutveckling och antennmätningar.
  • Programmering av FPGA:er, integrering och programmering av strålformarna.
  • Utöver goda ämneskunskaper kommer tonvikt att läggas på kreativt tänkande, motivation, samarbetsförmåga, initiativ till att arbeta självständigt och personlig lämplighet för forskarutbildning.
  • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är ett krav samt förmåga att arbeta både självständigt och i team.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi söker kvalificerade och motiverade kandidater med ett stort intresse för mikrovågsteknik. Att kunna skriva ansökningar om forskningsanslag från externa källor är ett plus. I projektet ingår resor för forskning och till konferenser, detaljer finns tillgängliga på begäran.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dragos Dancila, tel +46 72 366 31 80, e-post dragos.dancila@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2023, UFV-PA 2023/781.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/781
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-20

Tillbaka till lediga jobb