Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Forskargruppen för molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper. Gruppen leds av Professor Tove Fall, men arbetet inom den utlysta tjänsten kommer att bedrivas under handledning av Dr Shafqat Ahmad.  Gruppen kombinerar information från stora befolkningsstudier med moderna molekylära mätmetoder och epidemiologiska metoder för att studera hur folksjukdomar såsom diabetes och hjärtsjukdom samvarierar med genotyp, cirkulerande biomarkörer som proteiner eller metaboliter, fenotyp samt organfunktion, vilket kan skattas med bilddiagnostiska metoder som ultraljud eller magnetkameraundersökning. Vi undersöker också olika livsstilsmarkörer. Inom detta forskningsområde drar vi ofta nytta av möjligheten av att kombinera data från flera olika källor, allt ifrån uppgifter i olika register till data från olika typer av undersökningar av försökspersoner inklusive analyser av deras DNA, cirkulerande proteiner och metaboliter. Dessutom forskar vi kring tarmflorans koppling till livsstilssjukdom. Med anledning av den pågående pandemin har nu även forskning gällande covid-19 initierats i gruppen. Forskargruppen består av 12 personner, varav en senior statistiker, en bioinformatiker och en forskningskoordinator. Arbetet är förlagt till EpiHubben på Dag Hammarskjölds väg 14 , där ett 40-tal aktiva epidemiologer och statistiker har sin arbetsplats, vilket möjliggör samarbete och stöd. Ytterligare

Information om forskargruppens profil finns att tillgå via:

https://www.medsci.uu.se/ forskning/molekylar-epidemiologi/

Information om Epihubben finns att tillgå via:

https://www.surgsci.uu.se/Forskning/forskningsomraden/Medicinsk_epidemiologi/epihubben

Arbetsuppgifter
Vi söker en person som är mycket motiverad och har ett stort intresse för epidemiologisk forskning baserad på storskaliga data.  Inom ramen för detta projekt vill vi undersöka varför och på vilket sätt en hög alkoholkonsumtion ökar risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och om den risken ändras beroende på vilka metaboliter som finns i blodet och vilken bakterieflora som finns i tarmen. Doktoranden kommer dessutom att fördjupa sig inom det relevanta ämnesområdet för att lära sig bland annat hur man analyserar insamlade data: metabolomik, tarmens bakterieflora och genomisk data. Doktorandprojektet omfattar fyra års heltidsstudier.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha grundläggande utbildning på universitets- eller högskolenivå inom epidemiologi, biostatistik, folkhälsa, global hälsa, bioinformatik, medicin, biologi, biomedicin eller epidemiologi eller medicinskt relevant fält, eller på annat sätt uppfyllda grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå inom ett av dessa ämnesområden. Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska Vi förväntar oss att sökande har förmåga att driva projektet med energi och entusiasm samt har vilja och förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper om olika typer av data och analysverktyg. Sökande bör vara noggrann och uppvisa god samarbetsförmåga.

 Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare forskningserfarenhet av arbete med molekylär epidemiologi/näringsepidemiologi/genetisk epidemiologi (master- eller Kandidatarbete) är önskvärt. Kunskaper i Stata- och/eller R-programmering är ett plus, liksom erfarenhet av att arbeta i UNIX-miljö. Tidigare kurser i epidemiologi och biostatistik samt tidigare publikationer i internationella referentgranskade tidskrifter är också meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på engelska. Ansökan ska innehålla en meritförteckning samt eventuella tidigare projektuppsatser och vetenskapliga publikationer. Det meritförteckning ska även innehålla kontaktinformation till två referenspersoner (namn, e-postadresser). Ansökan ska även innehålla ett personligt brev, med en kortfattad beskrivning av dig själv, din motivation för att söka tjänsten, din kompetens samt lämplighet för tjänsten, kopior av examensbevis och betyg.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Shafqat Ahmad, shafqat.ahmad@medsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2023, UFV-PA 2023/99. 

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/99
Publicerat 2023-02-22
Sista ansökningsdag 2023-03-22

Tillbaka till lediga jobb