Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad & industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Campus Gotland. För mer information, se institutionens webbplats.

Kvalitetsteknik är en avdelning som arbetar med både undervisning och forskning. Avdelningen erbjuder ett brett utbud av program och fristående kurser som genomsyras av hållbarhet med målet att skapa långsiktigt hållbara företag och organisationer. Det bedrivs flera forskningsprojekt vid Avdelningen för kvalitetsteknik som knyter an till framförallt logistik, transport och lagring av vätgas samt hållbar destinationsutveckling. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom kvalitetsteknik med process- och intressentfokus. Hela avdelningen befinner sig på Campus Gotland i Visby, ett internationellt campus mitt i världsarvet Visby. För mer information, se avdelningens webbplats

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet omfattar dels matematik i form av framförallt algebra, vektorgeometri, funktionslära och statistik för ingenjörer, dels datorteknik i form av programmering i främst Python, datorsystems grundläggande arkitektur och funktion samt databasteknik. 

Arbetsuppgifter

 • Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen sker i huvudsak på grundnivå på Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik vid Campus Gotland, med engelska som undervisningsspråk.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta pedagogiskt utvecklingsarbete inom nätbaserat livslångt lärande.

Behörighetskrav

 • Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom matematik.
 • Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmågan att koppla matematik och datorteknik till tillämpningar inom ovan nämnda program.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Övrig skicklighet
Nätbaserat lärande och användande av IT-stöd i undervisningen.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattning är heltid. Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gunnar Dahlin, avdelningsföreståndare, 0498-108381, gunnar.dahlin@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 Mars 2023, UFV-PA 2023/650.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/650
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb