Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 250 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära (LUVAL); geofysik; naturresurser och hållbar utveckling (NRHU); mineralogi, petrologi och tektonik (MPT); paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap.

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
G. Messori:s forskningsgrupp arbetar med tre H2020 projekt och flera olika nationella projekt kring olika aspekter av extremväderhändelser på mellan- och höga breddgraderna. Ytterligare information om forskargruppen hittas här: https://www.gmessori.eu. Doktoranden ska arbeta inom ERC projekt “Multivariata extremväderhändelser i Nordamerika och Europa: från dynamik till förutsägbarhet”. Projektet fokuserar på köldknäppar i Nordamerika samt extrem nederbörd och hårda vindar i Europa. Genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt, ska doktoranden analysera dynamik och förutsägbarhet av de extremväderhändelser projektet fokuserar på, i de nuvarande och framtida klimaten. Undervisning och administrativt arbete kan ingå i ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger anställningen motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom klimatvetenskap, datavetenskap, geovetenskaper, fysik, matematik, meteorologi eller närliggande ämnesområde eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökanden ska fullfölja dessa krav innan antagning till högre studier kan inledas. Den sökande skall ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Bra databehandling och kodningskunskap samt tidigare erfarenhet med analys av klimatdata är fördelaktiga. Vi värdesätter dessutom förmåga till analytiskt tänkande, samarbetsförmåga, kreativitet, egen initiativrikedom samt ett självständigt arbetssätt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan skall innehålla:

 • En Curriculum Vitae.
 • Kopior på relevanta betyg
 • Ett personligt brev (max. 1 sida) som beskriver den sökandes vetenskapliga intressen och motivation för att bli doktorand.
 • Kopia av mastersuppsats.
 • Två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter, ej referensbrev).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, e-mail: gabriele.messori@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2023, UFV-PA 2023/463.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/463
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-08
Sista ansökningsdag 2023-03-03

Tillbaka till lediga jobb