Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik

Anställningen är placerad vid avdelningen för medicinsk teknik vid Ångströmlaboratoriet (https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/). Forskningen vid avdelningen fokuserar på grundläggande mekanismer för utveckling och utvärdering av nya material i interaktion med biologiska system. Avdelningen består av två forskargrupper, BMS och EMBLA.

Forskargruppen BioMaterial Systems, som leds av professor Cecilia Persson, fokuserar på utveckling av nya biomaterial och implanta, främst genom additiv tillverkning (3D-printing). Det finns för närvarande cirka 20 personer i forskargruppen. Mer information om forskargruppens profil finns på: http://www.materialvetenskap.uu.se/bms/ . Prof. Persson leder också ett VINNOVA kompetenscentrum, AM4Life, som samlar 25 partners inom akademi, industri och offentlig sektor för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskaperna: https://www.uu.se/en/research/am4life/.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school/ , ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Forskningsprojekt
Målet med detta projekt är att utveckla magnesiumbaserade metalliska glas, fria från sällsynta jordartsmetaller, med potentiella tillämpningar som sträcker sig från det biomedicinska området till flyg- och bilindustrin. Mikrostrukturen hos dessa material skulle möjliggöra ökad hållfasthet och korrosionsbeständighet. Stora, komplexa komponenter har tidigare varit omöjliga att tillverka, men i detta projekt kommer additiv tillverkning att användas som en metod för att utveckla sådana komponenter. I projektet kommer vi även adressera behoven av hållbar produktion, och möjlighet till återanvändning av pulver kommer att undersökas. I projektet kommer vi därmed att utforska nya sätt att utveckla förbättrade, material- och viktbesparande komponenter, samtidigt som behovet av minskad användning av sällsynta jordartsmetaller adresseras.

Projektet utförs i samarbete med avdelningen för strukturmekanik vid Lunds universitet, och forskningsvistelser där förväntas.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom detta projekt innefattar parameteroptimering av laserpulverbäddsmältningsprocesser (L-PBF) för att utveckla legeringarna. Du kommer att använda olika metoder för experimentell karakterisering av legeringarna, inklusive men inte begränsat till mikroskopi, fassammansättning, korrosion och utvärdering av mekaniska egenskaper. Detta kan också inkludera synkrotronstrålning och neutronspridningsexperiment. Numerisk modellering kommer att vara en integrerad del av projektet, inklusive termodynamiska beräkningar och användning av numeriska kärnbildnings- och tillväxtmodeller och deras implementering i finita elementprogramvara.

I arbetet ingår även att sprida den inhämtade kunskapen genom vetenskapliga artiklar och presentationer på internationella konferenser.

Kvalifikationskrav
Master- eller civilingenjörsexamen (senast vid överenskommet startdatum) med specialisering inom materialvetenskap, materialteknik, teknisk fysik med materialvetenskap eller relaterade fält. Dokumenterad kunskap inom numerisk modellering.

Vi kräver goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Önskvärt/Meriterande i övrigt

Dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera av dessa områden är meriterande:

 • Additiv tillverkning, särskilt laser pulverbäddssmältning
 • Utveckling av reaktiva legeringar, såsom Mg- eller Zn-baserade legeringar
 • Termodynamisk modellering
 • CNT-modellering
 • Finita element modellering
 • Fasfältsmodellering
 • Neutronspridningsexperiment
 • Synkrotronstrålningsexperiment

Vi söker någon med en stark motivation att bedriva tvärvetenskaplig forskning, med god analytisk förmåga, som vill planera och leda egna projekt samt har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. God kommunikationsförmåga både internt och externt, muntligt och skriftligt, värderas högt.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Instruktioner för ansökan
Din ansökan bör innehålla:

1) Ett kort brev som beskriver dig själv, hur din bakgrund matchar tjänsten och varför du vill doktorera

2) CV (max. 2 sidor)

3) En kopia av din masterexamen och dina kursintyg (lista på kurser och betyg)

4) En kopia av din kandidatexamen och dina kursintyg (lista på kurser och betyg)

4) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

5) Lista på relevanta publikationer (inklusive masteruppsats)

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Vi kommer under ansökningstiden löpande läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Cecilia Persson (cecilia.persson@angstrom.uu.se), Dr Francesco D’Elia: Francesco.delia@angstrom.uu.se, eller Alexandra Davydova: alexandra.davydova@angstrom.uu.se

Information om avdelningen för medicinsk teknik finns att tillgå på https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/

Välkommen med din ansökan senast 14 Mars 2023, UFV-PA 2023/417

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl överenskommelse
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/417
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-05
Sista ansökningsdag 2023-04-06

Tillbaka till lediga jobb