Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med forskning och undervisning inom en stor mängd av filosofins kärnområden. För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Uppsala University utlyser härmed två doktorandtjänster vid Filosofiska institutionen. Doktorandtjänsterna är öppna med avseende på specifikt område inom filosofin. Institutionen erbjuder handledning inom många delar av filosofin, inklusive analytisk estetik och konstfilosofi, antikens filosofi, etik, metaetik, metafysik, språkfilosofi och vetenskapsfilosofi.

Ansökande som accepteras kommer att anställas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid. För närvarande är ingångslönen 29000 SEK per månad och lön efter 80% av fullgjord forskarutbildning 34300 SEK per månad. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom betald föräldraledighet. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i såväl institutionens som forskarskolans verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och medför i relevanta fall (t.ex. vid undervisning) förlängning av anställningen.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det akademiska arbetet på Filosofiska institutionen bedrivs primärt på engelska.

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) ett ansökningsbrev; (b) ett kort CV, inklusive kontaktuppgifter till 1-3 referenspersoner; (c) preliminär avhandlingsplan om 4-5 sidor; (d) 1-2 skrivprov (t.ex. C-, magister- eller masteruppsatser eller andra längre texter på C-, magister- eller masternivå); (e) kopior på examensbevis eller motsvarande dokumentation av den sökandes behörighet.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i filosofi regleras av den allmänna studieplanen för filosofi. Denna finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt, Matti Eklund, matti.eklund@filosofi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 Mars 2023, UFV-PA 2023/283.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/283
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-26
Sista ansökningsdag 2023-03-01

Tillbaka till lediga jobb