Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av folkhälsoinsatser, program, arbetssätt eller samverkansmodeller som har barns och föräldrars hälsa i fokus. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med andra universitet, kommuner och regioner, men ibland även med frivilligorganisationer. Samarbetet bygger alltid på ömsesidigt lärande. Forskargruppen består idag av 30 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, sociologi, hälsoekonomi, statistik m.m.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
Forskagruppen CHAP, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, söker en doktorand i hälsoekonomi inom område “Hälsoekonomiska analyser av olika insatser med syfte att förbättra barn- och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande”

I projektet finns behov av kunskap inom medicinsk vetenskap, hälsoekonomi, folkhälsa och statistik. I arbetsuppgifterna ingår att utföra hälsoekonomiska analyser vid randomiserade kontrollerade studier och registerbaserade data samt hälsoekonomisk modellering.

Kvalifikationskrav
Fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller avlagt en examen på avancerad nivå, med relevans för uppgifterna.

Önskvärt/meriterande 
Medicinsk kompetens och masterexamen i hälsoekonomi, med erfarenhet av hälsoekonomisk modellering eller utvärderingsmetodik är meriterande. Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt samt erfarenhet av tidigare arbete inom akademin är också meriterande.

Vi lägger särskild tonvikt på förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska samt basal kunskap i svenska. 

Läs mer om utbildningen på forskarnivå. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande
Din ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.

Om anställningen 
Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 mars 2023, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filipa Sampaio, tel 076 710 24 25, filipa.sampaio@pubcare.uu.se. Fackliga företrädare är Anders Grundström, Saco-rådet, tel. 018-471 53 80, Carin Söderhäll, TCO/ST tel. 018-471 19 96 alt. 018-471 1997 och Stefan Djurström, Seko, tel. 018-471 33 15.

Välkommen med din ansökan senast den 15 Februari 2023, UFV-PA 2023/221

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/221
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-18
Sista ansökningsdag 2023-02-15

Tillbaka till lediga jobb