Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet har en innovativ och internationell forskningsmiljö som kan ta sig an tekniska och samhällsrelevanta utmaningar nu och för framtiden. Institutionen har åtta avdelningar, inklusive Myfab, som är vår infrastruktur för renrumsforskning.

Avdelningen för solcellsteknik bildades som självständig avdelning 2020, men verksamheten i form av en väletablerad forskargrupp har funnits på Uppsala universitet sedan 1994. Avdelningen har för närvarande ett 20-tal medarbetare och vi rekryterar ytterligare personer under 2023. Läs mer om oss här: https://www.materialvetenskap.uu.se/solcellsteknik/

Forskningen på avdelningen för solcellsteknik spänner från grundläggande förståelse till utveckling av effektiva och potentiellt billiga solceller baserade på tunnfilmstekniker. Vårt fokus är material som innehåller kalkogener, såsom svavel och selen, till exempel (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 (CIGS) and Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS), men också oorganiska perovskiter, som BaZrS3.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Projektet handlar om grundläggande förståelse av homogen, Ag-legerad CIGSe, både i stoichiometrisk (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 och Cu-fattig (Ag, Cu)(In,Ga)3Se5 fas. Eftersom båda dessa faser normalt skapar en fasblandning i solcellsmaterialet, vilket tros skapa metastabilitet och sämre solcellsprestanda, behövs noggrant upprepad deponering och karakterisering av filmerna. De egenskaper som ska karakteriseras inkluderar fasstabilitet, filmmorfologi, bandgapsenergi och bandkanter, konduktivitetstyp, laddningsbärardensitet, ljusabsorption och jonmobilitet för spårämnen. Dessa egenskaper kommer studeras för olika sammansättningar och jämföras med vanlig CIGSe i projektet. Resultaten kommer verifieras mot ab initio-beräkningar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna handlar framför allt om tillverkning av solcellsmaterial såväl som materialkarakterisering och publicering av resultat. Detta innebär syntes av solcellsmaterial i renrummet på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, huvudsakligen med vakuumbaserade metoder samt materialkarakterisering, optisk och elektrisk karakterisering. Filmtillväxt kommer göras med termisk samförångning, följt av olika behandlingar som värmning, deponering av dopämnen och kemisk etsning. Karakteriseringstekniker inkluderar (i) SEM, TEM, EDS, GI-XRD, Ramanspridning, XRF och GDOES för materialanalys, (ii) ellipsometri, spektrofotometri och fotoluminiscens för optisk karakterisering och (iii) ström-spänning, spektralrespons, kapacitans-spänning och Hall-effektmätningar för elektrisk karakterisering.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs doktorsexamen i fysik, materialkemi, tillämpad fysik, materialvetenskap, eller motsvarande med fokus på halvledarmaterial eller solceller. Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet inom syntes och karakterisering av material, helst relaterat till tunnfilmer av CIGSe/CZTS, med de tekniker som listas i beskrivningen ovan.

Vi kräver utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av solcellstillverkning och karakterisering är starkt meriterande, och att kunna använda vakuumutrustning. Även erfarenhet av material och elektrisk karakterisering är meriterande.

Vi kräver god förmåga att arbeta självständigt, att kunna leda och utföra delprojekt, ha god förmåga att samarbeta med andra forskare och ha ett strukturerat sätt att arbeta.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan bör innehålla:
- Personligt brev gärna på engelska som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför just du är lämplig för denna tjänst
- CV (max 2 sidor)
- Publikationslista
- Kopior av tre publikationer av särskild relevans
- Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter
-  Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Ansökan bör skrivas på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal.  Omfattningen är 100%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Charlotte Platzer Björkman, charlotte.platzer@angstrom.uu.se och Dr Kostiantyn V. Sopiha, kostiantyn.sopiha@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 mars 2023, UFV-PA 2023/96.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/96
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-27
Sista ansökningsdag 2023-03-14

Tillbaka till lediga jobb