Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

En fyraårigt fullt finansierad doktorandtjänst finns nu tillgänglig vid Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Vi söker motiverade kandidater som vill bedriva spetsforskning kring genomiska och molekylära aspekter av sömn & cirkadiansk medicin (kronobiologi), med inriktning på hur dessa påverkas av livsstilsfaktorer som träning och kost.

Fokus kommer att ligga på interventioner inom sömn & dygnsrytm, med state-of-the-art-design där prover tas 24 timmar om dygnet (dag och natt) för molekylära analyser. Projektet kommer också att innebära unika möjligheter för kompletterande, mekanistiska studier på preklinisk nivå. Du kommer att kunna lära dig en rad molekylära och genomiska tekniker, allt från RNA-seq till masspektrometri-baserad protein- och metabolit-identifiering.

Projektet hålls inom ramen för Uppsala Diabetescentrum (UDC). Detta ger ett ännu större fokus på en tvärvetenskaplig doktorandutbildning, inklusive noga utvalda kurser och specialevenemang, vilka är schemalagda under hela läsåret.

Som doktorand kommer du att bedriva högkvalitativ forskning i en miljö som är mycket interaktiv och team-inriktad. Vår forskargrupp har ett nära samarbete med sjukvårdspersonal från det intilliggande sjukhuset, och projektet är inriktat på att kunna utföra forskning från forskarbänken till patienten (”bench to bedside”). Detta omfattar även tillgång till flera unika kohorter för uppföljande epidemiologiska analyser.

Vid institutionen för medicinsk cellbiologi finns exempelvis tillgång till anläggningar för sekvensering, proteomik och bioinformatik, liksom djurforskning och in vitro-baserade studier. Vår forskargrupp är värd för flera dedikerade sovrum för interventionell sömn och dygnsstudier, och samarbetar nära med grupper med expertis inom diabetes, nutrition, molekylär diagnostik och bioinformatik om dygnsrytmer, med samarbeten med internationella forskargrupper.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ 

Arbetsuppgifter
Doktorandens huvuduppgifter kommer att vara att hjälpa till att genomföra avancerade kliniska interventionsstudier. Dessa involverar både fält- och sömnlab-baserad övervakning av deltagare och en bred datainsamling. Doktoranden kommer dessutom att i sina doktorandstudier att fördjupa sig inom det relevanta ämnesområdet, för att bl.a. lära sig hur man analyserar insamlad data, inklusive metabolomik och genomisk data. Erfarna handledare kommer att vägleda studenten genom hela processen – från planering, till studieimplementering och efterföljande författande av flera manuskript.

Doktorandprojektet omfattar fyra års heltidsstudier. Andra meriterande arbetsuppgifter vid lärosätet som avser utbildning och administrativt arbete kan också tillkomma (max 20 %), vilket förlänger anställningen med upp till ett år.

Du kommer att handledas av en huvudhandledare, och minst en bihandledare.

Kvalifikationskrav

  • Behörig till antagning till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak likvärdiga kunskaper inom resp. utanför landet.
  • Den sökande ska ha grundläggande utbildning på universitets- eller högskolenivå inom medicin, bioinformatik, biomedicin, biologi eller närliggande ämnen.
  • Den sökande ska kunna arbeta självständigt men även vara duktig på att arbeta i team. Vidare bör den sökande vara mycket motiverad, noggrann och målinriktad.
  • Sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.
  • Tonvikten kommer särskilt att läggas på dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete, statistiska och bioinformatiska analyser samt tidigare publikationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare forskningserfarenhet eller intresse för sömn, dygnsrytmer, ämnesomsättningen och bioinformatik är önskvärt. Av relevans är också tidigare erfarenhet av kliniska studier, klinisk medicin, bearbetning av stora datamängder, eller kunskaper inom molekylärbiologi eller biostatistik. Att kunna svenska är en fördel. Särskild vikt kommer att läggas vid individuell lämplighet, vad gäller vem som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra det planerade projektet.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla en meritförteckning samt eventuella tidigare projektuppsatser och vetenskapliga publikationer. Ansökan ska även innehålla ett personligt brev, med en kortfattad beskrivning av dig själv, din motivation för att söka tjänsten, din kompetens samt lämplighet för tjänsten. Det personliga brevet ska även innehålla kontaktinformation till två referenspersoner (namn, e-postadresser och telefonnummer).

Ansökan bör även innehålla (som bilagor) kopior av relevanta examensbevis och kursutskrifter. Ansökningar bedöms efter behörighet, tidigare erfarenhet och individuell lämplighet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jonathan Cedernaes, jonathan.cedernaes@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 Februari 2023, UFV-PA 2022/5031.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/5031
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-27
Sista ansökningsdag 2023-02-10

Tillbaka till lediga jobb